Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία από ανθρωπογενείς πηγές ηλεκτρομαγνητικής (Η/Μ) ακτινοβολίας, έχουν προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή, τα τελευταία 30 έτη. Για το λόγο αυτό, διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί έχουν διαμορφώσει όρια αποδεκτής έκθεσης σε μη ιοντίζουσες Η/Μ ακτινοβολίες και έχει αναπτυχθεί ένα σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Στον όμιλο ΟΤΕ, έχει καθοριστεί η πολιτική EMF όπου αποτυπώνεται η δέσμευση της εταιρείας να συμβάλλει στην προστασία του κοινού, μέσα από ενέργειες διαφάνειας, ενημέρωσης, συμμετοχής και προώθησης της επιστήμης.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.