Εσωτερική Επικοινωνία

Ο OTE και η COSMOTE αποσκοπούν στη διατήρηση διαφανούς και διαδραστικής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, αξιοποιώντας μια σειρά μέσων επικοινωνίας με στόχο την προώθηση της γνώσης, της ομαδικότητας, της συμμετοχής και της αμφίδρομης επικοινωνίας.

Ανάμεσα στα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, συγκαταλέγονται το εσωτερικό διαδίκτυο (intranet) του ΟΤΕ με την ονομασία U-link και το εσωτερικό διαδίκτυο της COSMOTE με την ονομασία Mikrocosmos, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το e-Newsletter OTE-COSMOTE, τα φυλλάδια και οι αφίσες, οι προσωπικές ενημερώσεις, οι καμπάνιες επικοινωνίας, οι προωθητικές δραστηριότητες και οι έρευνες ικανοποίησης. Στην πράξη, ο στόχος των εταιρειών να επεκτείνει όλα τα προγράμματα εσωτερικής επικοινωνίας σε όλη τη χώρα, επετεύχθη αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Το 2014:

 • Τα εταιρικά Intranet Sites δέχθηκαν συνολικά 2.800.000 επισκέψεις από εργαζόμενους του OTE και της COSMOTE.
 • Σε μηνιαία βάση, κατά μέσο όρο το 81% των εργαζομένων του OTE και της COSMOTE επισκέφθηκε το U-link και τον Mikrocosmos.
 • Πραγματοποιήθηκαν 26 αποστολές Newsletter, για περισσότερα από 200 θέματα, ενισχύοντας τη διάχυση της πληροφορίας.
 • Πραγματοποιήθηκαν 115 (αύξηση 13% σε σχέση με το 2013) δημοσιεύσεις για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, στο U link και στον Mikrocosmos.
 • Τα Intranet Sites αξιοποιήθηκαν για την παρουσίαση των αναλυτικών αποτελεσμάτων των δύο Ερευνών Στιγμής, οι οποίες διεξήχθησαν το Μάιο και το Νοέμβριο του 2014
 • 50 άρθρα, αποκλειστικά με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιεύτηκαν στο Newsletter OTE-COSMOTE. Περισσότερες πληροφορίες για την ενημέρωση σε θέματα υγείας και ασφάλειας αναφέρονται στην ενότητα Πρόληψη, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Επιπλέον, το Μάιο του 2014, πραγματοποιήθηκε έργο στοχευμένης ανασχεδίασης των αρχικών σελίδων στα δύο Intranet Sites, U-link και Mikrocosmos, με στόχο την βελτιστοποίηση της εμπειρίας ενημέρωσης των εργαζομένων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία.

Το 2014, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας και προωθητικές ενέργειες:

 • 2 καμπάνιες για την ενημέρωση των εργαζόμενων και παρότρυνση συμμετοχής τους στις έρευνες ικανοποίησης
 • 2 καμπάνιες σε όλο τον Όμιλο ΟΤΕ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • 2 καμπάνιες για την «Ανακύκλωση» με εκπαιδευτικό και προτρεπτικό στόχο, ώστε οι εργαζόμενοι να ανακυκλώνουν σωστά στους κάδους ανακύκλωσης σε 6 κτίρια του Ομίλου
 • 2 καμπάνιες για την «Αιμοδοσία» (Μάρτιος-Μάϊος και Οκτώβριος-Δεκέμβριος) για την παρότρυνση των εργαζόμενων να προσφέρουν αίμα σε ειδικές εγκαταστάσεις που στήθηκαν σε 6 κτίρια στην Αττική
 • Εκπαιδευτική προωθητική ενέργεια για την «Ανακύκλωση» υπό τη μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού γνώσεων με φορητά tablets και χρηστικό giveaway, σε 4 κτίρια στην Αττική και 2 στην περιφέρεια, με κοινό-στόχο 6.000 εργαζόμενους
 • Προωθητική ενέργεια «call to action» για συμμετοχή στις ενέργειες συλλογής τροφίμων και υποστήριξης σωματείων στα φιλανθρωπικά bazaar που διοργανώθηκαν σε 2 κτίρια στην Αττική, με κοινό-στόχο 3.500 εργαζόμενους.

Επίσης, το 2014, διοργανώθηκαν τα ακόλουθα συνέδρια για τους εργαζομένους:

 • Συνέδρια μικρής εμβέλειας (50-150 εργαζόμενοι): B2B, Customer Experience (C2X), Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργιών
 • Συνέδρια μεγάλης εμβέλειας (400 εργαζόμενοι): Management Team Meeting

Τέλος, τον Οκτώβριο του 2014, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και δια-δραστικών ενεργειών για τους εργαζόμενους των τηλεφωνικών κέντρων «Customer Care Week», με 13 δραστηριότητες, σε 11 κτίρια και 5 πόλεις με κοινό στόχο 4.500 εργαζόμενους.