Απασχόληση

Με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ευθυγράμμιση με την αγορά, την ανταπόκριση στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και την προσαρμογή του αριθμού των εργαζομένων στις σημερινές ανάγκες του Ομίλου, υλοποιήθηκαν στον ΟΤΕ, τα προηγούμενα χρόνια προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Τη διετία 2012-2013 πραγματοποιήθηκαν 2 προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, με τα οποία αποχώρησαν πάνω από 3.500 εργαζόμενοι.

Το 2014, μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης, δόθηκαν ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους τομείς (εξυπηρέτηση πελατών, πωλήσεις κ.λ.π.), σε 771 νέους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ.