Δέσμευση και Ικανοποίηση Εργαζομένων

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE θεωρούν τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την ικανοποίηση των εργαζομένων απαραίτητα συστατικά για την επιτυχή λειτουργία τους.