Ανάπτυξη Εργαζομένων

Στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να διακρίνεται ως ένας ελκυστικός εργοδότης και ένα περιβάλλον εργασίας, όπου κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αποδώσει στο μέγιστο των ικανοτήτων του και να αναπτυχθεί επαγγελματικά.

Η προσέγγιση του ΟΤΕ και της COSMOTE για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, βασίζεται στην Αρχή Εταιρικής Συμπεριφοράς «Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ».

Ως ένας σύγχρονος οργανισμός με επίκεντρο τον πελάτη, ο Όμιλος ΟΤΕ υποστηρίζει την αρμονική σύνθεση ικανοτήτων, εμπειρίας και ταλέντων. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι, χρειάζονται υποστήριξη και τα κατάλληλα συστήματα για να αναπτυχθούν επαγγελματικά.

Η αξιολόγηση και η διαχείριση της απόδοσης, η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων στις κατάλληλες θέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την εξέλιξη της γνώσης που στοχεύουν είτε στην επανακατάρτιση είτε στην υψηλή εξειδίκευση, τα προγράμματα προσέλκυσης και διαχείρισης ταλέντων, καθώς και τα εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας για τα στελέχη με ευθύνη διοίκησης ομάδας, είναι μερικά από τα σύγχρονα μέσα επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης. Βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ατομικών πλάνων ανάπτυξης που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση, ανάπτυξη και εξέλιξη του εργαζόμενου.

Ως μέλη του ομίλου της DT, ο ΟΤΕ και η COSMOTE παρέχουν στους εργαζόμενούς τους πρόσθετες ευκαιρίες καριέρας σε εταιρείες του Ομίλου στο εξωτερικό, καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων (best practices and knowledge sharing).