Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση του διαλόγου του ΟΤΕ και της COSMOTE με τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρουσιάζει τα κύρια θέματα που τέθηκαν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες ανταποκρίθηκαν σε αυτά.

Ομάδα Ενδιαφερόμενων Μερών Τύπος Διαλόγου Συχνότητα Κύρια Θέματα που τέθηκαν Ανταπόκριση ΟΤΕ και COSMOTE
Πελάτες και εν δυνάμει πελάτες

• Έρευνες ικανοποίησης πελατών

Ετησίως

• Ενεργοποίηση προϊόντων, ποιότητα υπηρεσιών (σε σχέση με το κόστος)

• Τεχνική υποστήριξη (π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδων, υπηρεσίες DNS, IPVPN)

• Εμπορικά θέματα και θέματα χρεώσεων

• Λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας

• Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης παραπόνων των πελατών

• Ασφαλής χρήση υπηρεσιών

• Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

• Υπεύθυνο marketing (π.χ. δικαιώματα καταναλωτών)

• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών

• Ασφάλεια και απόρρητο δεδομένων

• Επανακατασκευή οδοστρώματος, τοίχοι αντιστήριξης κ.λπ.

Αγορά

Συνεισφορά στην Ευημερία και τη Βιωσιμότητα των Τοπικών Κοινωνιών

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

• Έρευνες εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

• Έρευνες παρακολούθησης θεμάτων

Κάθε τρίμηνο

• Τηλεφωνικά κέντρα

Διαρκώς

• Υπεύθυνοι λογαριασμών πελατών

Διαρκώς

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαρκώς

• Δίκτυο πωλήσεων

Διαρκώς

• Ιστοσελίδες εταιρειών

Διαρκώς

• Υπεύθυνοι σημαντικών λογαριασμών πελατών

Διαρκώς

• Παρουσιάσεις των συστημάτων του ΟΤΕ

Διαρκώς

• Θυρίδες εταιρειών

Διαρκώς

• Δελτία τύπου

Διαρκώς

• Εταιρικές ανακοινώσεις

Διαρκώς

• Επιχειρηματικά συνέδρια

Διαρκώς

• Επιχειρηματικές εκδηλώσεις για τους πελάτες

Διαρκώς

• Διαφημίσεις

Διαρκώς

• Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

Επιχειρήσεις

• Δελτία τύπου

Διαρκώς

• Εταιρική διακυβέρνηση

• Oικονομική επίδοση

• Παρουσία στην αγορά

• Πρακτικές προμηθειών

• Απασχόληση

• Κοινές δράσεις για τη βελτίωση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση των πολιτικών του Ελληνικού κράτους

• Δράσεις για τη μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση της κάλυψης των δικτύων

Όμιλος OTE

OTE και COSMOTE

Εταιρική Διακυβέρνηση

Αγορά

Ανθρώπινο Δυναμικό

• Ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων

Κάθε τρίμηνο

• Roadshows

Διαρκώς

• Συναντήσεις

Διαρκώς

• Τηλεδιασκέψεις

Διαρκώς

• Ετήσιοι απολογισμοί

Ετησίως

• Παρουσιάσεις

Διαρκώς

• Εκπαιδεύσεις

Διαρκώς

• Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

Επιστήμη, έρευνα και εκπαίδευση

• Συναντήσεις

Συχνά

• Προγράμματα συνεργασίας με ερευνητικούς οργανισμούς

• Προϊόντα και υπηρεσίες νέας τεχνολογίας

• Ασφάλεια επικοινωνιών

• Ενημέρωση σε θέματα τεχνολογίας

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Ενημέρωση του Κοινού

Έρευνα και Καινοτομία

Υποστήριξη της Εκπαίδευσης

• Τηλεδιασκέψεις

Διαρκώς

• Ε-mails

Διαρκώς

• Δραστηριότητες διάδοσης γνώσης και πληροφοριών (εργαστήρια, συνέδρια κ.λπ.)

Συχνά

• Συνέδρια

Διαρκώς

• Έρευνες

Διαρκώς

• Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

ΜΚΟ και ενδιαφερόμενες ομάδες

• Συναντήσεις

2 φορές το χρόνο

• Σημασία υιοθέτησης της εταιρικής υπευθυνότητας

• Εκπαίδευση του κοινού σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

• Υποστήριξη ευπαθών ομάδων και φιλανθρωπικών σκοπών

• Κοινωνική συνεισφορά

• Η/Μ ακτινοβολία, βιοποικιλότητα

• Περιβαλλοντική επίδοση

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης (όλες οι ενότητες)

• Έρευνες εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

• Συνέδρια

Διαρκώς

• Ε-mails

Διαρκώς

• Ομάδες εργασίας

Διαρκώς

• Διαβούλευση

Διαρκώς

• Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

Μέσα ενημέρωσης

• Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου

Διαρκώς

• Διοίκηση/διακυβερνηση

• Θέματα ανθρώπινου δυναμικού/ εργασιακά

• Εξελίξεις του κλάδου και διάρθρωση της αγοράς

• Εξελίξεις τεχνολογίας / υποδομή δικτύων

• Παρουσίαση νέων προϊόντων

• Τηλεοπτική αγορά

• Τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες

• Επιχειρηματικές και οικονομικές πολιτικές

• Πολιτισμός

• Εταιρική υπευθυνότητα

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης (όλες οι ενότητες)

• Πληροφοριακό υλικό

Διαρκώς

• Εκδηλώσεις / Συνεντεύξεις τύπου

Διαρκώς

• Άλλοι τρόποι επαφής με τα μέσα ενημέρωσης

Διαρκώς

• Έρευνες εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

• Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

Κράτος / Κυβερνητικοί φορείς

• Διαβουλεύσεις για προτεινόμενους νόμους και κανονιστικά πλαίσια σε σχέση με τις αγορές τηλεπικοινωνιών

Διαρκώς

• Εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων που αφορούν στον ΟΤΕ

• Θέματα αποτελεσματικής ρυθμιστικής προσαρμογής

• Εξειδικευμένοι εθνικοί στόχοι σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda)

• Διαφάνεια

• Διακυβέρνηση

• Οικονομική ανάπτυξη

• Ενέργεια και περιβάλλον

• Κατασκευή και συντήρηση υποδομών

• Κοινωνική ασφάλιση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Υπεύθυνος Ανταγωνισμός

Επέκταση της Ευρυζωνικότητας και του Mobile Internet στην Ελλάδα

Υπεύθυνο Marketing  

Συνεισφορά στην Ευημερία και τη Βιωσιμότητα των Τοπικών Κοινωνιών

Περιβάλλον

• Γραπτή ή προφορική επικοινωνία με κανονιστικούς και δημόσιους φορείς

Διαρκώς

• Διάλογος με εκπροσώπους των αρχών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο

Διαρκώς

• Έρευνες εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

• Συμμετοχή σε ενώσεις και συλλόγους

Διαρκώς

• Συστηματική συνεργασία με τις τοπικές αρχές (κυρίως σε επίπεδο περιφέρειας)

Διαρκώς

• Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

Εργαζόμενοι, εν δυνάμει εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους

• Intranets εταιρειών

Διαρκώς

• Εξορθολογισμός και εναρμόνιση εργασιακού κόστους

• Οργανωτική αποτελεσματικότητα

• Συλλογικές συμβάσεις

• Πολιτική δίκαιης εργασίας (διαφορετικότητα, εξισορρόπηση εργασίας-προσωπικής ζωής, καταπολέμηση διακρίσεων, ίσες ευκαιρίες)

• Υγεία και ασφάλεια

• Εξέλιξη εργαζομένων

• Ηγετικές ικανότητες

• Εκπαίδευση

• Διαχείριση απόδοσης

• Προσλήψεις

• Διαχείριση ταλαντούχων εργαζομένων

• Δέσμευση / συμμετοχή και ικανοποίηση

• Παροχές εργαζομένων

• Εταιρικός εθελοντισμός

• Διάδοση στρατηγικής και εταιρικής πληροφόρησης

• Θέματα συμμόρφωσης

• Θέματα ασφάλειας

Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων

Εργαζόμενοι

Εθελοντισμός των Εργαζομένων

• Αποφάσεις για όλες τις σημαντικές εταιρικές αποφάσεις

Διαρκώς

• Συναντήσεις με τους εργαζομένους

Διαρκώς

• Διαπραγματεύσεις με συνδικαλιστικούς φορείς

Περιοδικά

• Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και από τους Γενικούς Διευθυντές

Περιοδικά

• Έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων

Κάθε 2 χρόνια

• Επικοινωνία αποτελεσμάτων ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων και διαδικασία παρακολούθησης

Περιοδικά

• Έρευνες εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

• Εκδηλώσεις

Περιοδικά

• Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης

Ετησίως

• Εκπαιδεύσεις

Διαρκώς

• Εργαλεία ανατροφοδότησης

Διαρκώς

• Άλλες έρευνες

Ετησίως

• Εργαστήρια

Περιοδικά

• Επίσημες εταιρικές πολιτικές / διαδικασίες

Διαρκώς

• Newsletter (ηλεκτρονικό)

Κάθε 2 εβδομάδες

• Καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας

Διαρκώς

• Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

Προμηθευτές

• Διαβουλεύσεις και διάλογος για θέματα πολιτικής προμηθειών / κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών

Διαρκώς

• Κριτήρια και διαγωνισμοί ανάθεσης προμηθειών

• Επικοινωνία για θέματα που αφορούν προμήθειες

• Διαφάνεια

• Πολιτική αγοράς

• Οικονομική ανάπτυξη

• Εισαγωγή κριτηρίων εταιρικής υπευθυνότητας (συμπ. περιβαλλοντικών κριτηρίων)

• Βέλτιστες πρακτικές προμηθειών

• Τάσεις προμηθειών

Όμιλος OTE  

OTE και COSMOTE  

Στρατηγική για την Αγορά

Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής

• Συμμετοχή σε κλαδικές ενώσεις

Διαρκώς

• Συναντήσεις

Διαρκώς

• Έρευνες εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

• Αξιολόγηση προμηθευτών

Διαρκώς

• Διαπραγματεύσεις

Διαρκώς

• Presentation of new products Παρουσιάσεις νέων προϊόντων

Διαρκώς

• Διαβούλευση και διάλογος για τεχνικά θέματα

Περιοδικά

• Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

Αναλυτές και επενδυτές

• Επικοινωνία Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων

Διαρκώς

• Οικονομική επίδοση

• Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές

• Ανταγωνιστικό περιβάλλον

• Ταμειακές ροές

• Έκδοση και αποπληρωμή χρέους

• Μερίσματα

• Στρατηγική και αποτελέσματα Ομίλου

• Προοπτικές για εργασιακές σχέσεις, ρυθμιστικές αποφάσεις, οικονομικές συνθήκες

• Πολιτική κλιματικής αλλαγής

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης (όλες οι ενότητες)

• Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ετησίως

• Ετήσιος Απολογισμός, Απολογισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ετησίως

• Έρευνες εταιρικής υπευθυνότητας

Ετησίως

• Συμμετοχή σε δείκτες εταιρικής υπευθυνότητας

Διαρκώς

• Κατ' ιδίας συναντήσεις

Διαρκώς

• Τηλεδιασκέψεις

Κάθε τρίμηνο

• Συναντήσεις στελεχών

Διαρκώς

• Υιοθέτηση και υλοποίηση πολιτικών και αρχών

Διαρκώς

• Καθημερινή συνεργασία

Διαρκώς

• Συνέδρια που οργανώνονται από διαχειριστές επενδύσεων

Τακτικά