Δείκτες

Οι επιχειρηματικές δράσεις του ΟΤΕ και της COSMOTE έχουν ως στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών. Η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ, μέσω της Υποδιεύθυνσης Εταιρικής Υπευθυνότητας, συντονίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τα αιτήματα που δέχονται οι εταιρείες από αναλυτές επίδοσης βιώσιμης ανάπτυξης / κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων.

Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ, καθώς επίσης και, κατά περίπτωση, με όλες τις υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες των εταιρειών, με σκοπό την ανταπόκριση στα αιτήματα των αναλυτών, για περαιτέρω ενημέρωση.

Ο ΟΤΕ, από το 2008, πληροί όλες τις προϋποθέσεις και είναι μέλος του FTSE4Good Index Series.  Ο χρηματιστηριακός δείκτης FTSE4Good δημιουργήθηκε από την εταιρεία παγκοσμίων δεικτών FTSE Group, για να διευκολύνει τις επενδύσεις σε εταιρείες, που πληρούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το 2014 ο FTSE προχώρησε στην ενίσχυση των κριτηρίων αξιολόγησης για την ένταξη ενός οργανισμού στο δείκτη FTSE4Good.  Ο ΟΤΕ παραμένει στο δείκτη και κατόπιν της νέας αξιολόγησης.

Ο ΟΤΕ από το Δεκέμβριο του 2013 συγκαταλέγεται στο δείκτη Euronext Vigeo Eurozone 120, στον οποίο παραμένει μέχρι σήμερα, έπειτα και από την αξιολόγηση του Ιουνίου 2014. Ο δείκτης Euronext Vigeo Eurozone 120 έχει στόχο την προώθηση και τη στήριξη των υπεύθυνων επενδύσεων. Ο ΟΤΕ αποτελεί τη μοναδική Ελληνική εταιρεία που συμμετέχει στο δείκτη, ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες της Ευρωζώνης. Ο Euronext Vigeo Eurozone 120 αποτελεί έναν από τους επτά δείκτες αειφορίας που έχουν δημιουργηθεί από τον Euronext, τον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο στον κόσμο, και τον Vigeo, κορυφαίο ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης ομίλων και εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση και στήριξη των υπεύθυνων επενδύσεων. Οι συγκεκριμένοι δείκτες περιλαμβάνουν τις εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης, το 2014, ο ΟΤΕ ανταποκρίθηκε στα αιτήματα που έλαβε και αξιολογήθηκε από την εταιρεία «Sustainalytics», κορυφαίο οργανισμό στην έρευνα και ανάλυση θεμάτων περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), που παρέχει υπηρεσίες σε διεθνείς επενδυτές και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, καθώς και από τη Generali Investments Europe, την εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του Ομίλου Generali, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη. Η Generali Investments Europe αξιολόγησε τον ΟΤΕ βάσει μεθοδολογίας 34 κριτηρίων για τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI).

Ο ΟΤΕ συμμετέχει, από το 2010, στο δείκτη «Carbon Disclosure Project (CDP)» για την κλιματική αλλαγή, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και κοινοποιώντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στην πλατφόρμα του CDP.  Το CDP είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα υποβολής αναφορών και συνεργασίας για την κλιματική αλλαγή, παγκοσμίως, η οποία εστιάζει στις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών.

Από το 2008, ο ΟΤΕ συμμετέχει στον Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας CRI Ελλάδας, τη διοργάνωση του οποίου έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community). Τη διετία 2008-2009 έλαβε τη διάκριση «Silver», και στην πορεία τη διάκριση «Gold», για τη διετία 2010-2011 και «Platinum», το 2012.  Για το 2013 και 2014, ο ΟΤΕ και η COSMOTE αξιολογήθηκαν από κοινού, λαμβάνοντας την διάκριση "Platinum". Παράλληλα το 2013 έλαβαν ειδικό έπαινο και για την καλύτερη επίδοσή τους στον τομέα της Αγοράς και το 2014 για την καλύτερη επίδοσή τους στον τομέα της Κοινωνίας.