Συμμετοχές

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE  συμμετέχουν ενεργά και ενημερώνονται σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις που αφορούν θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας.

Το 2014, οι δύο εταιρείες διατήρησαν την εθελοντική συμμετοχή τους, με την ιδιότητα του μέλους, σε μια σειρά εθνικών και διεθνών φορέων, τους οποίους θεωρούν στρατηγικής σημασίας, τόσο από εμπορικής όσο και από κοινωνικής άποψης. Ένας ενδεικτικός κατάλογος των φορέων και των πρωτοβουλιών όπου ο ΟΤΕ και / ή η COSMOTE είναι ενεργά μέλη, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα.

Φορέας / πρωτοβουλία Εταιρεία Τύπος συμμετοχής
Εθνικό επίπεδο

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.)

OTE / COSMOTE

Μέλη. Ο ΟΤΕ είναι μέλος από το 1998 και η COSMOTE από το 1997.

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ)

COSMOTE

Ιδρυτικό μέλος από το 2008.  Η ένωση στοχεύει την ενίσχυση της συνεργασίας και στην προώθηση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των παρόχων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

OTE / COSMOTE

Μέλη. Ο OTE είναι μέλος από το 2001 και η COSMOTE από το 2005.

Ελληνικό δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

OTE / COSMOTE

Μέλη από το 2008.  Ο OTE και η COSMOTE έχουν δεσμευθεί, μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου να εφαρμόζουν και να προάγουν τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και να δημοσιοποιούν ετησίως έναν Απολογισμό Προόδου (COP).

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

COSMOTE

Μέλος από το 2014.

Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020

ΟΤΕ - COSMOTE

Συμμετοχή, από το 2014, ως «Πρεσβευτές Βιωσιμότητας» στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου Διαλόγου καθώς και η δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων που θα υποστηρίζουν την πορεία της Ελλάδας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ελλάδα

OTE

Μέλος από το 2008.

Global Sustain

OTE / COSMOTE

Μέλη από το 2007.

«SafeNet», Ελληνικό όργανο αυτορρύθμισης για το περιεχόμενο του Internet

OTE

Ιδρυτικό μέλος από το 1999.

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

COSMOTE

Μέλος και χορηγός από το 2009.

«Δρόμοι στο Μέλλον» Συμμαχία για την ασφάλεια και τη σωστή οδική συμπεριφορά

COSMOTE

Μέλος και χορηγός από το 2009.  Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας.

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Ομάδα Εργασίας Εταιρικής Υπευθυνότητας (ETNO)

OTE

Ιδρυτικό μέλος του ΕΤΝΟ από το 1992 και μέλος της συγκεκριμένης ομάδας από το 2007.  Ο OTE υπέγραψε τη Χάρτα Βιωσιμότητας το 2011.

European Telecommunications Standards Institute (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προτυποποίησης

Τηλεπικοινωνιών - ETSI)

COSMOTE

Μέλος από το 1998. 

Διεθνές επίπεδο

GeSI (Global e-Sustainability Initiative)

OTE

Μέλος από το 2010.

Global Reporting Initiative

OTE

Μέλος και Οργανωτικό Ενδιαφερόμενο Μέρος (Organizational Stakeholder) από το 2007.

GSM Association (GSM)

COSMOTE

Μέλος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Παρόχων Κινητών Επικοινωνιών από το 1997.  Η COSMOTE συμμετέχει ενεργά σε πολλές από τις ομάδες εργασίας του.

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International

Telecommunication Union - ITU)

OTE

Συνδεδεμένο μέλος, από τις αρχές της δεκαετίας του '90.