TOP

Μεθοδολογία Εφαρμογής των Αρχών της Ουσιαστικότητας

Το 2011, ο OTE και η COSMOTE ξεκίνησαν μια αρχική ανάλυση ουσιαστικότητας (materiality), σε συνεργασία με όλες τις επιχειρησιακές μονάδες, προκειμένου να εντοπιστούν τα πιο ουσιαστικά ζητήματα ΕΥ που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και να διασφαλιστεί ότι ο OTE και η COSMOTE ανταποκρίνονται σε όλα αυτά τα ζητήματα με τον καταλληλότερο τρόπο. Αυτή η πρακτική επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα και χρησιμοποιείται ως οδηγός σχετικά με την προτεραιοποίηση των ζητημάτων που θέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε οι δύο εταιρείες να ανταποκρίνονται με ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο σε όλα τα αναφερόμενα ζητήματα.
Το 2012 και το 2013, ο ΟΤΕ και η COSMOTE έκαναν πιο εντατική τη δέσμευσή τους, ως προς την εφαρμογή των αρχών της συμμετοχικότητας, της ουσιαστικότητας και της ανταπόκρισης, μέσα από τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

  • Διοργάνωση ειδικής συνάντησης διαλόγου με 22 ΜΚΟ, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα, όπως οι ανάγκες τους και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται σε αυτές οι εταιρείες, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Πριν από τη συνάντηση, όλες οι ΜΚΟ έλαβαν ερωτηματολόγιο σχετικά με ζητήματα ΕΥ και κατά τη διάρκεια της συζήτησης τηρήθηκαν πρακτικά.

  • Διεξαγωγή ειδικής έρευνας με την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στην ενότητα 2.6.2.

  • Διεξαγωγή έρευνας ουσιαστικότητας με τη συμμετοχή όλων των Γενικών Διευθύνσεων, με θέμα τα βασικά επιχειρηματικά και κοινωνικά ζητήματα που έθεσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε σχέση με τις δραστηριότητές τους και το πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτά.

    Μέσα από αυτόν τον εσωτερικό διάλογο παρέχεται ενημέρωση για τα ζητήματα ΕΥ, στα οποία επικεντρώνονται ο ΟΤΕ και η COSMOTE, με βάση τη στρατηγική και τα προγράμματά τους. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Χάρτη Ενδιαφερόμενων Μερών του παρόντος Απολογισμού.

    Αντίστοιχα, η εφαρμογή της αρχής της ουσιαστικότητας διασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη στρατηγική και αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη των προγραμμάτων ΕΥ και τον καθορισμό των στόχων. Επιπλέον, συγκεκριμένοι στόχοι ΕΥ περιλαμβάνονται στα Επιχειρηματικά Σχέδια των δύο εταιρειών. Το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, συντονίζουν και εφαρμόζουν τις δράσεις του προγράμματος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.