TOP

Διοικητικά Συμβούλια

Τα Διοικητικά Συμβούλια, του ΟΤΕ και της COSMOTE, αποτελούν τα ανώτατα διοικητικά τους όργανα. Στόχος τους είναι να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα των εταιρειών και να διασφαλίζουν τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα. Στις αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα εξής: συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, καταρτίζουν και υποβάλλουν τον Ετήσιο Απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και εγκρίνουν και χαράσσουν την εταιρική στρατηγική. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ είναι υπεύθυνη για την διατήρηση της ανεξαρτησίας των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων.

Οι δύο εταιρείες έχουν κοινό Πρόεδρο, ο οποίος είναι επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλός τους. Το καταστατικό (ΟΤΕ: Άρθρο 10.1, COSMOTE: Άρθρο 19.1), αναφέρει ότι η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποτελείται από έντεκα (11) μέλη που εκλέγονται με τριετή θητεία. Τα εννέα (9) από τα έντεκα μέλη είναι μη εκτελεστικά και τα τέσσερα (4) από αυτά είναι ανεξάρτητα. Αυτή τη στιγμή, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το φύλο των μελών του είναι δέκα (10) άνδρες και μία (1) γυναίκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE αποτελείται από εννιά (9) μέλη που εκλέγονται με τριετή θητεία. Αυτή τη στιγμή, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς το φύλο των μελών του, είναι εννιά (9) άντρες.

Η δραστηριότητα των Διοικητικών Συμβουλίων υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Η τελευταία είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τον καθορισμό των αρχών των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας. Δεν υπάρχει επίσημη πρακτική για την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΤΕ και της COSMOTE και των Επιτροπών τους. Η αμοιβή των Διευθυντών οι οποίοι δεν είναι υπάλληλοι των δύο εταιρειών, εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενώ οι αμοιβές των Γενικών Διευθυντών, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσής τους, καλύπτονται από συμβάσεις εργασίας.

Σχετικά με τα θέματα ΕΥ, και στις δύο εταιρείες, ο Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος ζητά τόσο πληροφορίες από τα Διοικητικά Συμβούλια, όσο και τις απόψεις των μελών τους, στο πλαίσιο των ετήσιων αναθεωρήσεων των στρατηγικών στόχων. Επί του παρόντος, η αξιολόγηση της απόδοσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διοικητικών Συμβουλίων,δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση με την Εταιρική Υπευθυνότητα. Οι δύο εταιρείες έχουν κοινό Πρόεδρο, ο οποίος είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλός τους.

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ζητήματα που τους απασχολούν, σε επίσημο διάλογο με το Διοικητικά Συμβούλια, μέσω των επισήμων εκπροσώπων των εργαζομένων.