TOP

Πολιτικές Προμηθειών OTE-COSMOTE

Ο OTE και η COSMOTΕ, αναγνωρίζουν ότι η τήρηση βασικών αρχών και προτύπων στην αλυσίδα προμηθειών, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Και για τις δύο εταιρείες, αυτό περιλαμβάνει την αποτελεσματική επιρροή τους στην αλυ- σίδα προμηθειών, με στόχο την προώθηση των σχετικών αρχών και την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία του περιβάλλοντος και την παρεμπόδιση της παιδικής εργασίας.

Οι Πολιτικές Προμηθειών των δύο εταιρειών, καθορίζουν όλους τους όρους και τους κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους πραγματο- ποιούνται οι προμήθειες στην Ελλάδα. Οι βασικοί στόχοι των πολιτικών συνίστανται στα εξής:

  • Βελτιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας σε όρους κόστους, ποιότητας και χρόνου

  • Διασφάλιση της διαφάνειας

  • Συμμόρφωση με την «Παγκόσμια Πολιτική Προμηθειών» της Deutsche Telekom

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των προμηθευτών και η επιλογή τους, μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών, βασίζεται στα παρακάτω βασικά κριτήρια:

  • Τιμή

  • Τεχνικές προδιαγραφές

  • Εμπορικοί όροι

  • Συμβατικά ζητήματα

  • Τακτικοί έλεγχοι

  • Κριτήρια που σχετίζονται με την Εταιρική Υπευθυνότητα και συγκεκριμένα:

- Πιστοποίηση ποιότητας

- Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

- Υγεία και Ασφάλεια

- Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών


Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της COSMOTE περιγράφει τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί η εταιρεία για να αξιολογήσει τους προμηθευτές της όσον αφορά στα ζητήματα της Εργασίας, της Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και στα Περιβαλλοντικά ζητήματα. Υπογρά- φοντας συμβόλαιο με την COSMOTE, ο προμηθευτής συμφωνεί να συμμορφώνεται με τον εν λόγω Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. Επιπλέον, οι προμηθευτές δεσμεύονται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι υπεργολάβοι τους να συμμορφώ- νονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στον εν λόγω Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. Ο παρεμφερής Κώδικας Προμηθευτών του OTE βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2013.

Στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της COSMOTE περιλαμβάνεται αναλυτική ενότητα που αφορά στην εργασία, σύμφωνα με την οποία οι προμηθευτές δεσμεύονται να προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων τους και να τους αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό, σύμφωνα με τις αρχές της διεθνούς κοινότητας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ρήτρες σχετικά με την ελευθερία επιλογής εργασίας, την απαγόρευση κάθε μορφής καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας και την προστασία των νέων εργαζομένων. Υπάρχουν, επίσης, πρόσθετες ρήτρες σχετικά με τις ώρες εργασίας, τους μισθούς, τους δίκαιους και εύλογους όρους απασχόλησης, καθώς και μια ρήτρα για την ανθρώπινη μεταχείριση, την απαγόρευση της παρενόχλησης και των διακρίσεων και την αναγνώριση της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της COSMOTE.