TOP

Κατανάλωση Ενέργειας

Η κατανάλωση ενέργειας, με τις συνεπαγόμενες εκπομπές τόσο αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου όσο και λοιπών αερίων, θεωρείται ως μία από τις κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, θεωρoύν την κατανάλωση ενέργειας (κατά κύριο λόγο συμβατικών καυσίμων και ηλεκτρισμού) μία εκ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας τους και εφαρμόζουν πρόγραμμα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε διάφορα επίπεδα.
Η κατανάλωση ενέργειας του ΟΤΕ και της COSMOTE αφορά στη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, των κτιρίων καθώς και στην κίνηση των οχημάτων (υπηρεσιακών και εταιρικών). Το 2012, η συνολική κατανάλωση του ΟΤΕ και της COSMOTE ανήλθε σε 477 GWh παρουσιάζοντας μείωση 3,5% σε σχέση με το 2011 (497 GWh). Σε όρους πρωτογενούς ενέργειας, η κατανάλωση αυτή ισοδυναμεί με 65 GWh (ή 234 TJ, τα οποία αφορούν αποκλειστικά σε ορυκτά καύσιμα) άμεσης κατανάλωσης ενέργειας και 963 GWh έμμεσης κατανάλωσης (με αναγωγή της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και της τηλεθέρμανσης στην απαιτούμενη κατανάλωση καυσίμων για την παραγωγή τους). Εάν ληφθούν υπόψη οι ΕΠ, η έμμεση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώνεται στις 550 GWh.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ OTE ΚΑΙ COSMOTE ΤΟ 2012


Σημείωση: 

(1) Η κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε δεδομένα πραγματικής κατανάλωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι τον Σεπτέμβριο - Νοέμβριο 2012, βάσει των οποίων έγιναν εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους, λόγω συμφωνίας με τον όμιλο DT για την παροχή στοιχείων.
(2) Η έμμεση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας υπολογίζεται στη βάση στοιχείων του συστήματος παραγωγής ηλεκτρισμού του 2011.
(3) Στις οδικές μεταφορές περιλαμβάνονται τόσο τα υπηρεσιακά όσο και τα εταιρικά οχήματα.

Η λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) αποτελεί την πλέον ενεργειοβόρα δραστηριότητα του ΟΤΕ και της COSMOTE καθώς η απαιτούμενη κατανάλωση ηλεκτρισμού αποτελεί το 75% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας το 2012. Ο περιορισμός, κατ' αρχήν του ρυθμού αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και στη συνέχεια της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, καθώς και η παραγωγή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον ΟΤΕ και την COSMOTE. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, εξασφάλισαν από τη ΔΕΗ ΑΕ, προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Οργανισμού κατά το 2012, Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό ότι για το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων του ΟΤΕ και της COSMOTE που καλύφθηκαν από το δίκτυο της ΔΕΗ ΑΕ, ισόποση ενέργεια έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

  • Ο ΟΤΕ και η COSMOTE επενδύουν συστηματικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ):

− Ο ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί από το 1994, 186 μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα (συνολικής ισχύος 432 kWp) για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης αντίστοιχων αναμεταδοτών και ένα μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σταθμό στον Α/Τ Αντικυθήρων (ισχύος 20 kWp). Επίσης, η τροφοδοσία του ασυρματικού ευρυζωνικού δικτύου WiMAX του Αγίου Όρους, γίνεται σήμερα μέσα από αναβαθμισμένα φωτοβολταϊκά συστήματα και τρεις μικρές ανεμογεννήτριες συνεχούς ρεύματος, ισχύος 1 kW η κάθε μία.
− Η COSMOTE έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα για την υποστήριξη της λειτουργίας απομακρυσμένων σταθμών βάσης οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο και λειτουργούν με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Το 2012, η λειτουργία 18 σταθμών βάσης υποστηρίζονταν από φωτοβολταϊκά συστήματα.
− Ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει (από το 2010) ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στις εγκαταστάσεις του. Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ήδη βρίσκονται σε λειτουργία (Φεβρουάριος 2013) δύο φωτοβολταϊκά ισχύος 222,64 kWp, με αναμενόμενη παραγωγή 304.900 kWh. H OTE Εstate εξετάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης επιπλέον φωτοβολταϊκών συστημάτων, θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι η αδειοδοτική διαδικασία έχει προσωρινά ανασταλεί.


Περισσότερα για τη Συνολική κατανάλωση ενέργειας του ΟΤΕ

Περισσότερα για τη Συνολική κατανάλωση ενέργειας της COSMOTE

Περισσότερα για την Κατανάλωση ενέργειας OTE σε περιφερειακό επίπεδο

Περισσότερα για τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις λειτουργίας του ΟΤΕ σε επιλεγμένα κτίρια