Χρήσιμοι Όροι & Επεξηγήσεις

Ονομαστική και Πραγματική Ταχύτητα

H Ονομαστική Ταχύτητα των ADSL συνδρομών του OTE

OTE ADSL Downstream* / Upstream*

  • OTE ADSL  4Mbps 4096/1024 Kbps
  • OTE ADSL  24Mbps 24576/1024 Kbps


αναφέρεται στην ταχύτητα μεταξύ του ADSL modem του χρήστη και του DSLAM του OTE (ταχύτητα στην οποία κλειδώνουν τα modems).
Συνεπώς η Ονομαστική ταχύτητα είναι εγγυημένη μέχρι το DSLAM και αποτελεί την μέγιστη ταχύτητα που ένας χρήστης μπορεί να ανταλλάξει δεδομένα.

Σε οποιαδήποτε δικτυακή σύνδεση δύο απομακρυσμένων άκρων άρα και στο ADSL, η Πραγματική Ταχύτητα (Αctual Data Rate) που βλέπει ένας χρήστης στο ένα άκρο, ανά πάσα στιγμή, ισούται με την ταχύτητα που του επιτρέπει το πιο αδύναμο τμήμα ολόκληρης της διαδρομής. Έτσι, σε όλες τις ADSL υπηρεσίες (ανεξαρτήτου ΙSP) δεν παρέχεται καμία εγγύηση αναφορικά με την ταχύτητα λήψης δεδομένων, καθώς οι συνδέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως UBR (Unspecified Bit Rate).

Για να μπορέσετε να κάνετε σύγκριση της Ονομαστικής Ταχύτητας με αυτές που βλέπετε κάθε φορά που κατεβάζετε κάτι από το Internet, θα πρέπει να διαιρέσετε την Ονομαστική Ταχύτητα διά τον αριθμό 8 (1 byte = 8 bits).

Έτσι, σε υπηρεσία με ταχύτητα πρόσβασης download 4096 Kbits/sec, η ιδανική - μέγιστη ταχύτητα είναι 4096 : 8 = 512 ΚBytes/sec που όμως πρακτικά είναι ΑΔΥΝΑΤON να επιτευχθεί.

Σχόλια για την λύση

  • Βρήκατε εύκολα αυτή τη λύση; Ναι Οχι
  • Σας βοήθησε αυτή η λύση; Ναι Οχι