Γενικά χαρακτηριστικά Υπηρεσίας E-Mail

Έχω email της μορφής @cosmotemail.gr. Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στην εφαρμογή αλληλογραφίας που διαθέτω;

Εφόσον το Email σας είναι της μορφής username@cosmotemail.gr
Στο πεδίο Email Address θα δώσετε την email διεύθυνσή σας που είναι της μορφής username@cosmotemail.gr, όπου username είναι αυτό με το οποίο συνδέεστε στο διαδίκτυο.

Στο πεδίο Your Name θα δώσετε ένα φιλικό όνομα, συνήθως εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας.

Όσον αφορά τα πεδία Incoming Mail Server και Outgoing Mail Server:

Προτεινόμενες Ρυθμίσεις:
Ανάγνωση Μηνυμάτων
Protocol: IMAP
Server: imap.cosmotemail.gr
Port: 993
Encryption: SSL
Authentication: Yes

Αποστολή Μηνυμάτων
Server: SMTP
Port: mailgate.cosmotemail.gr
Port: 587
Encryption: TLS
Authentication: Yes


Eναλλακτικές Ρυθμίσεις:
Ανάγνωση Μηνυμάτων
Protocol: POP
Server: pop.cosmotemail.gr
Port: 995
Encryption: SSL
Authentication: Yes

Αποστολή Μηνυμάτων
Server: SMTP
Port: mailgate.cosmotemail.gr
Port: 587
Encryption: TLS
Authentication: Yes

Σχόλια για την λύση

  • Βρήκατε εύκολα αυτή τη λύση; Ναι Οχι
  • Σας βοήθησε αυτή η λύση; Ναι Οχι