Ορισμοί και Αποσαφηνίσεις για τα Ασύρματα Δίκτυα

Διαφορές Wep / Wpa κλειδιού ασφαλείας

WPA

Το Wi-Fi Protected Access (WPA) είναι ένα στοιχείο του πρότυπου ασφαλείας IEEE 802.11i.

Εξέλιξη του WPA είναι το WPA2 το οποίο είναι ισχυρότερο πρότυπο ασφαλείας όσον αφορά την κρυπτογράφηση, την πιστοποίηση και τη διαχείριση των κλειδιών κρυπτογράφησης.

Τόσο το WPA όσο και το WPA2 βελτιώνουν την κρυπτογράφηση των δεδομένων με χρήση Temporal Key Integrity (TKIP), Message Integrity Check (MIC) και ΙΕΕΕ 802.1x.

Eπιπροσθέτως, εκτός από TKIP, το WPA2 χρησιμοποιεί το Adnanced Encryption Standard (AES) επιτυγχάνοντας ισχυρότερη κρυπτογράφηση.


WEP

Το Wired Equivalent Privacy κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν μεταδοθούν μέσω του ασύρματου δικτύου, είναι πιο παλιό ενώ διατηρεί την ιδιωτικότητα των επικοινωνιών μέσω του ασύρματου δικτύου. Δεν προτείνεται πλέον.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ WPA και WEP είναι η πιστοποίηση και ο βελτιωμένος τρόπος κρυπτογράφησης.

Σχόλια για την λύση

  • Βρήκατε εύκολα αυτή τη λύση; Ναι Οχι
  • Σας βοήθησε αυτή η λύση; Ναι Οχι