Περιγραφή

O ΟΤΕ ικανοποιεί εύλογα αιτήματα των συνδρομητών για εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, πάντοτε με σεβασμό στη διασφάλιση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών. Η υπηρεσία παρέχεται πλήρως εναρμονισμένη με την Πράξη της ΑΔΑΕ με Αριθμ. 2322/11-12-2006 (ΦΕΚ 1853 τ.Β' της 21-12-2006) η οποία επιβάλλει στον ΟΤΕ να ενημερώνει τους καλούντες με ηχογραφημένο μήνυμα, ότι η δυνατότητα μη αναγραφής της καλούσας γραμμής προς τον συγκεκριμένο καλούμενο αριθμό πρόκειται να εξουδετερωθεί και ότι στοιχεία της κλήσης θα είναι διαθέσιμα έναντι του συνδρομητή ή χρήστη που ζητεί τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων.

Ποιες είναι κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις;
«Κακόβουλη κλήση» εννοείται η κλήση η οποία περιέχει ιδίως απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, εξύβριση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, εκβιασμό. «Ενοχλητική κλήση» εννοείται η κλήση η οποία, χωρίς να είναι κακόβουλη, διαταράσσει τη οικιακή ειρήνη και προκαλεί ανησυχία, όπως για παράδειγμα οι σιωπηλές και επαναλαμβανόμενες κλήσεις.

Πώς γίνεται ο εντοπισμός κακόβουλων κλήσεων;

  1. Με αίτηση στα Καταστήματα COSMΟΤΕ.
  2. Με αποστολή της αίτησης που θα βρείτε εδώ μέσω συστημένης επιστολής ή ταχυ-μεταφορών προς τα Καταστήματα COSMΟΤΕ. Η συμπληρωμένη αίτηση απαιτείται να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και να συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο της Α.Δ.Τ. του αιτούντος.
  3. Με ηλεκτρονική αποστολή, εφόσον διαθέτετε πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. 
Τέλος εντοπισμού κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων για Τηλεφωνική Γραμμή
Για το χρονικό διάστημα μέχρι και 10 ημέρες €68,20
Για κάθε επιπλέον ημέρα και μέχρι 15 ημέρες €12,40/ ημέρα

Τέλος εντοπισμού κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων για Τηλεφωνική Γραμμή με 2 κανάλια φωνής
Για το χρονικό διάστημα μέχρι και 10 ημέρες €111,60
Για κάθε επιπλέον ημέρα και μέχρι 15 ημέρες €18,60/ ημέρα

Τέλος εντοπισμού κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων για Business Τηλεφωνική Γραμμή με 30 κανάλια φωνής
Για το χρονικό διάστημα μέχρι και 10 ημέρες €334,80
Για κάθε επιπλέον ημέρα και μέχρι 15 ημέρες €37,20/ ημέρα