TOP

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη κατά το 2012

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση του Διαλόγου του ΟΤΕ και της COSMOTE με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και παρουσιάζει τα κύρια θέματα που τέθηκαν και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκριθήκαμε σε αυτά:

Ομάδα Ενδιαφερόμενων Μερών

Τύπος Διαλόγου

Συχνότητα

Κύρια θέματα που τέθηκαν

Σχετική ενότητα του Απολογισμού

Πελάτες

- Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών

- Έρευνες ΕΥ

- Ειδικές Έρευνες

- Τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών

- Δ/ση Πωλήσεων

- Μέσα Κοινωνικής

Δικτύωσης

- Δίκτυο πωλήσεων

Ετησίως

Διετής

Ετησίως

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

- Ενεργοποίηση προϊόντων / Ποιότητα υπηρεσιών (σε σχέση με το κόστος)

- Τεχνική υποστήριξη (π.χ. web hosting, υπηρεσίες DNS, IPVPN)

- Εμπορικά θέματα και θέματα χρεώσεων

- Λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας

- Ασφαλής χρήση υπηρεσιών

- Η/Μ Ακτινοβολία

- Υπεύθυνο Μάρκετινγκ (π.χ. Δικαιώματα

Καταναλωτών)

- Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

- Εισαγωγή νέων τεχνολογιών

Διαχείριση Παραπόνων

Προϊόντα και υπηρεσίες

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Υπεύθυνες πρακτικές

Διαφάνεια και Μειωμένες Τιμές

Ασφαλή προϊόντα για τους πελάτες

Κυριότερες Επενδύσεις για το 2012

Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια

ΤΠΕ και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι / Δίκτυο καταστημάτων

- Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών

- Διαδικτυακή τοποθεσία (www.otewholesale.gr)

- Δ/νση Πωλήσεων

- Παρουσιάσεις προς τους παρόχους για τα συστήματα του OTE

- Ειδική θυρίδα λήψης αλληλογραφίας (otewholesale@ote.gr)

- Δελτία τύπου

- Εταιρικές ανακοινώσεις

Ετησίως

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

- Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και την διαχείριση των αιτημάτων

- Χρόνοι επίλυσης βλαβών και παράπονων

- Κανονιστικές απαιτήσεις για παρόχους

- Διαφάνεια

- Διακυβέρνηση

- Οικονομική ανάπτυξη

- Μείωση του Ψηφιακού χάσματος

Διαχείριση Παραπόνων

Αρχές και πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διοικητικά Συμβούλια

Επενδύοντας στην Ψηφιακή Ελλάδα

Διείσδυση της Ευρυζωνικότητας το 2012

Κυριότερες Επενδύσεις για το 2012

Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια

Επενδυτές

- Επικοινωνία Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων

- Ετήσια Γενική

Συνέλευση των Μετόχων

- Απολογισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Απολογισμός ΕΥ

- Έρευνες ΕΥ

- Κατ' ιδίαν συναντήσεις

- Τηλεδιασκέψεις

- Συναντήσεις στελεχών

- Υιοθέτηση και υλοποίηση πολιτικών και αρχών

- Καθημερινή συνεργασία

Σε εξέλιξη

Ετησίως

Ετησίως

Διετής

Ετησίως

Σε εξέλιξη

Τριμηνιαίες

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

- Στρατηγική και αποτελέσματα του Ομίλου

- Προοπτική ως προς τις εργασιακές σχέσεις, τις κανονιστικές αποφάσεις, την κρίση στην Ευρωζώνη και τη δυσμενή οικονομική κατάσταση

Εταιρείες

Δίκαιη Εργασία

Ανταγωνισμός και Ρύθμιση

Εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου και Λοιπών Αερίων

Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Μείωση Εκπομπών

Εργαζόμενοι

- Εσωτερικά διαδίκτυα του OTE και της COSMOTE

- Εγκύκλιοι για όλες τις σημαντικές αποφάσεις της εταιρείας

- Συναντήσεις με τους εργαζομένους

- Διαπραγματεύσεις με συνδικαλιστικούς φορείς

- Αποστολή μηνυμάτων Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο -Πρόεδρο και τους Γενικούς Διευθυντές

- Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων και Ερευνα ΕΥ

- Οργάνωση εκδηλώσεων

- Σύστημα αξιολόγησης

- Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Περιοδικά

Περιοδικά

Διετής

Περιοδικά

Ετησίως

Σε εξέλιξη

- Εξορθολογισμός και μείωση εργασιακού κόστους σε συμφωνία κατά το μέγιστο

δυνατό βαθμό με την OME-OTE.

- Σχεδιασμός και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

- Επαγγελματική εξέλιξη

- Υγεία και Ασφάλεια

- Δίκαιη εργασία (διαφορετικότητα, εξισορρόπηση εργασίας-προσωπικής ζωής)

- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πλαίσιο πολιτικής

Ελευθερία του Συνδικαλίζεσθαι και Συλλογικές Συμβάσεις

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

Ανάπτυξη Απόδοσης

Μια θεμελιώδης Προτεραιότητα

Πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας

Επιδόσεις σε θέματα ασφάλειας για το 2012

Πρόληψη, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Ασφάλεια και Απόρρητο δεδομένων

Τοπικές κοινωνίες και ΜΚΟ

- Συστηματικές επαφές με τις τοπικές αρχές (κυρίως στην περιφέρεια)

- Κατ' ιδίαν συναντήσεις με ΜΚΟ

- Έρευνα ΕΥ

- Αξιολογήσεις και Δείκτες

Σε εξέλιξη

Διετής

Ετησίως

Ετησίως

- Σημασία υιοθέτησης της ΕΥ

- Εκπαίδευση του κοινού σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

- Υποστήριξη ευπαθών ομάδων και φιλανθρωπικών σκοπών

- Προτιμώνται οι συναντήσεις και η ηλεκτρονική επικοινωνία

- Κοινωνική Συνεισφορά

Στόχοι και Επιτεύγματα

Ενημέρωση του κοινού

Προϊόντα και υπηρεσίες

Συνεργασία με έγκριτους Φορείς

Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες Αυτορρύθμισης

Δαπάνες Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2012

Στήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Άτομων με Αναπηρία

Υποστήριξη των παιδιών

Υποστήριξη των Νέων

Γραμμές Βοήθειας, Υπηρεσίες και Προσφορές για το κοινό

Βιοποικιλότητα

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Ενότητα Περιβάλλον

Μ.Μ.Ε.

- Εταιρικές ανακοινώσεις (δελτία Τύπου) και συστηματικές επαφές

- Συνεντεύξεις Τύπου, Advertorials/ καταχωρίσεις για θέματα ΕΥ

- Εκδηλώσεις

- Ενημερωτικές επαφές με εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.

- Έρευνες ΕΥ

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Διετής

- Εκτιμάται η έγκαιρη ανταπόκριση

- Διοικητικά, εμπορικά, τεχνολογικά, οικονομικά και εργασιακά θέματα εξακολουθούν να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα Μ.Μ.Ε.

Όλες οι ενότητες

Προμηθευτές

- Διαβουλεύσεις και διάλογος για θέματα της διαδικασίας προμηθειών (σχετικοί νόμοι, θέματα της αγοράς τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.)

- Συμμετοχή σε κλαδικές ενώσεις

- Συναντήσεις εργασίας

- Έρευνες ΕΥ

- Αξιολογήσεις προμηθευτών

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Διετής

Ετησίως

- Κριτήρια και διαγωνισμοί ανάθεσης

- Επικοινωνία για θέματα που αφορούν προμήθειες

- Το 2012 δεν υπήρξε κάποιο παράπονο από την πλευρά των προμηθευτών

- Διαφάνεια

- Πολιτική αγοράς

- Οικονομική ανάπτυξη

- Εισαγωγή κριτηρίων ΕΥ

Πολιτικές προμηθειών ΟΤΕ-COSMOTE

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Διείσδυση της Ευρυζωνικότητας το 2012

Προμηθευτές

Πολιτεία / Κράτος

- Διαβουλεύσεις για προτεινόμενους νόμους και κανονιστικά πλαίσια σε σχέση με τις αγορές τηλεπικοινωνιών

- Γραπτή ή προφορική επικοινωνία με κανονιστικούς και δημόσιους φορείς

- Διάλογος με εκπροσώπους των αρχών σε εθνικό επίπεδο

- Συμμετοχή σε ενώσεις και συλλόγους

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

- Εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων που αφορούν στον ΟΤΕ

- Θέματα αποτελεσματικής ρυθμιστικής προσαρμογής

- Εξειδικευμένοι εθνικοί στόχοι για την ευρωπαϊκή στρατηγική Digital Agenda

- Διαφάνεια

- Διακυβέρνηση

- Οικονομική ανάπτυξη

Ανταγωνισμός και Ρύθμιση

Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία μιας Υπεύθυνης Αγοράς

Επενδύοντας στην Ψηφιακή Ελλάδα

Διείσδυση της Ευρυζωνικότητας το 2012

Κυριότερες Επενδύσεις για το 2012

Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια

Αρχές και πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διοικητικά Συμβούλια

Στρατηγική και Διοίκηση (Αγορά)