Επικοινωνία

Εξυπηρέτηση Πελατών:

Α) Τηλεφωνικά
Οικιακοί πελάτες: 13888

ΟΤΕ 0,36€/λεπτό, Wind σταθερή 0,130478 €/λεπτό, Wind κινητή από 0,25 έως 0,34 €/λεπτό, HOL 0,1292€/λεπτό.

Εταιρικοί πελάτες: 13818

ΟΤΕ 0,36€/λεπτό, Wind σταθερή 0,1305€/λεπτό, Wind κινητή από 0,25€/λεπτό έως 0,34 €/λεπτό CYTA HELLAS 0,1305€/λεπτό, Forthnet 0,13038€/λεπτό.

Β) Φόρμα επικοινωνίας

Επιπλέον:

Για θέματα που αφορούν στο γραφείο Τύπου: media-office@ote.gr