Γενικές Πληροφορίες

Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου (GDRs). Από το Σεπτέμβριο του 2010 σταμάτησε η διαπραγμάτευση των μετοχών του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADRs) του ΟΤΕ διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά OTC (Over the Counter) με ticker HLTOY με το πρόγραμμα Level I ADRs.

Σύμβολα ΟΤΕ

ΧΑ > OTE
OTC > HLTOY
Bloomberg > HTO GA
Reuters                    > OTEr.AT

Aριθμός εκδοθεισών και κυκλοφορούντων μετοχών  του ΟΤΕ:

Εκδοθείσες Μετοχές 490.150.389
Ίδιες Μετοχές κατά την 30/09/2018 7.223.296
Κυκλοφορούσες Μετοχές 490.150.389

Ιστορικά Στοιχεία

Μετοχική Σύνθεση (30/09/2018)

*Συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα ψήφου ύψους 4,5% που κατέχει μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετοχολόγιο ΟΤΕ
Αγίου Λουκά και Ικάρου 1, 19002
Παιανία, Ελλάδα
Τηλ.: + 30 210 61 11 121

+ 30 210 63 32 342

Θεματοφύλακας ΟΤΕ
The Bank of New York
101 Barclay Street,
New York , NY 102 86
USA
Shareholder Relations: + 1-888-269-2377
www.adrbny.com

Τρίτη 16 Οκτωβρίου

ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ

Email Alert

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με τα τελευταία νέα και πληροφορίες επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Email:
Όνομα: