Επιλέξτε Έτος:
Γενική Συνέλευση Ημερομηνία Πρόσκληση Αποφάσεις
66η Τακτική Γενική Συνέλευση 12/06/2018 15/06/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15/02/2018 20/02/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
65η Τακτική Γενική Συνέλευση 23/06/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.05.2017 18/05/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22.12.2016 23/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19.10.2016 24/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
64η Τακτική Γενική Συνέλευση 23/06/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16/12/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
63η Τακτική Γενική Συνέλευση 12/06/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23/12/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
62η Τακτική Γενική Συνέλευση 24/06/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30/04/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30/12/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
61η Τακτική Γενική Συνέλευση 26/06/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20/12/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
60η Τακτική Γενική Συνέλευση 15/06/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22/03/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 06/12/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
59η Τακτική Γενική Συνέλευση 23/06/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23/12/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ΓΣ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23/07/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
Επαναληπτική 58η Τακτική Γενική Συνέλευση 28/06/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
58η Τακτική Γενική Συνέλευση 16/06/2010 Πρόσκληση Αποφάσεις
Επαναληπτική 57η Τακτική Γενική Συνέλευση 10/07/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
57η Τακτική Γενική Συνέλευση 24/06/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 07/04/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 06/02/2009 Πρόσκληση Αποφάσεις
Συμπληρωματική Ανακοίνωση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08/01/2009 Πρόσκληση
Επαναληπτική 56η Τακτική Γενική Συνέλευση 09/07/2008 Πρόσκληση Αποφάσεις
56η Τακτική Γενική Συνέλευση 26/06/2008 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08/11/2007 Πρόσκληση Αποφάσεις
55η Τακτική Γενική Συνέλευση 21/06/2007 Πρόσκληση Αποφάσεις
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 03/04/2007 Πρόσκληση Αποφάσεις
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 27/03/2007 Πρόσκληση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14/03/2007 Πρόσκληση
Α' Επαναληπτική 54η Τακτική Γενική Συνέλευση 31/07/2006 Πρόσκληση
Α' Επαναληπτική 54η Τακτική Γενική Συνέλευση 18/07/2006 Πρόσκληση
Α' Επαναληπτική 54η Τακτική Γενική Συνέλευση 06/07/2006 Πρόσκληση
54η Τακτική Γενική Συνέλευση 22/06/2006 Πρόσκληση Αποφάσεις
Αποφάσεις
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 04/11/2005 Πρόσκληση Αποφάσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19/10/2005 Πρόσκληση
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 06/07/2005 Πρόσκληση Αποφάσεις
53η Τακτική Γενική Συνέλευση 16/06/2005 Πρόσκληση Αποφάσεις
52η Τακτική Γενική Συνέλευση 17/06/2004 Πρόσκληση Αποφάσεις