Σύνθεση

Τα μέλη της εκτελεστικής διοίκησης είναι:

Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ομίλου ΟΤΕ
 • Χαράλαμπος Μαζαράκης
  Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
 • Γεώργιος Αθανασόπουλος
  Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ
 • Αριστόδηµος Δηµητριάδης
  Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ
 • Ειρήνη Νικολαΐδη
  Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
 • Έλενα Παπαδοπούλου
  Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ
 • Γιάννης Κωνσταντινίδης
  Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ
 • Ντέπη Τζιμέα
  Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ
 • Στέφανος Θεοχαρόπουλος
  Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ
 • Γρηγόρης Χριστόπουλος
  Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ
 • Κώστας Νεμπής
  Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ
 • Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος
  Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ

Καταστήματα COSMOTE

 
image description Αναζήτηση 
Σημαντικές Πληροφορίες
Sites Ομίλου