Συνοπτικά Στοιχεία

Επωνυμία: OTE (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος)

Έτος ίδρυσης: 1949

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος: Μιχάλης Τσαμάζ

Μετοχές ΟΤΕ : Αριθμός εκδοθ. μετοχών 490.150.389

Μετοχικό Κεφάλαιο: €1.320,1 εκατ.

Εισαγωγή σε χρηματιστήρια: ΧΑ, Λονδίνου. Σε συνέχεια της εξόδου του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,  οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) θα διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά OTC (Over the Counter) με το πρόγραμμα Level I ADSs, με ticker HLTOY.

Πλέον πρόσφατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: 12 Ιουνίου 2018

Διοικητικό Συμβούλιο:Πατήστε εδώ για να δείτε τη σύνθεση του ΔΣ

Κατανομή Εσόδων (Τελευταίων 12 μηνών - Δεκεμβριος 2017)


Εξέλιξη Αριθμού Προσωπικού ΟΤΕ

   Το 2015 μεταφέρθηκαν 2.010 υπάλληλοι στον ΟΤΕ λόγω της ενσωμάτωσης των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet.