Εθελοντισμός Εργαζομένων

Στον Όμιλο ΟΤΕ… «δίνουμε πρώτοι το παράδειγμα»! Ο εθελοντισμός και η συμμετοχή εργαζομένων σε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό κομμάτι της συνολικής συνεισφοράς του Ομίλου στην κοινωνία. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται κάποιες από τις σημαντικότερες δράσεις:

  • Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας: To Πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει από το 1976! Είναι το πιο μακροχρόνιο εθελοντικό πρόγραμμα του Ομίλου, μέσω του οποίου συγκεντρώνονται πάνω από 2.000 φιάλες αίματος κάθε χρόνο, για την κάλυψη αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς και αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, το 2016, συγκεντρώθηκαν 2.604 φιάλες αίματος 
  • «Τρέχουμε για καλό σκοπό»:  Έντεκα χρόνια τώρα, οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ τρέχουν στον Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών, ενισχύοντας το έργο κοινωφελών Οργανισμών με τη συμμετοχή τους. Το 2016, 750 εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετείχαν, υποστηρίζοντας με 18.000€ τρείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
  • Φιλανθρωπικά Bazaars: Το 2014, ξεκίνησε η διοργάνωση φιλανθρωπικών bazaar σε εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ σε εορταστικές περιόδους (Χριστούγεννα, Πάσχα), δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αγοράσουν «δώρα αγάπης» και να συμβάλλουν στο έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Μέσα σε 3 μόλις χρόνια, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 18.500 αγορές, ενισχύοντας με πάνω από 81.500€ το έργο πάνω από 25 φορέων που φροντίζουν παιδιά και φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος.