Επιλογή Εργαζομένων και Ανάδειξη Ταλέντων

Η προσέγγιση του Ομίλου ΟΤΕ για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, βασίζεται στην Αρχή Εταιρικής Συμπεριφοράς «Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ».

Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί βασικό εργαλείο για την αναγνώριση του έργου και της συνεισφοράς εργαζομένων και στελεχών. Η ετήσια αξιολόγηση αποτελεί και έναν αξιόπιστο οδηγό για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Το σύστημα αξιολόγησης δίνει έμφαση στην ενίσχυση της αριστείας στην εμπειρία του πελάτη (Customer Experience Excellence) και εναρμονίζεται με τις Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, τις Αρχές Ηγεσίας και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ.

Σε ότι αφορά την επιλογή εργαζομένων, στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να επιλέγει τους κατάλληλους υποψήφιους για τις κατάλληλες θέσεις. Η επιλογή γίνεται με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια. Ο Όμιλος επιδιώκει να αποτελεί την πρώτη επιλογή εργοδότη και να προσφέρει σε όλους τους υποψήφιους μια θετική εμπειρία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της προσέλκυσης ταλέντων, το 2014 ξεκίνησε το πρώτο «COSMOTE Graduate Trainee Program» και το 2016, υλοποιήθηκε  το πρώτο εσωτερικό πρόγραμμα ανάδειξης και ανάπτυξης υφιστάμενων εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ, «you.grow Internal Talent Program». Μέσω των προγραμμάτων αυτών, νέοι και υφιστάμενοι εργαζόμενοι, έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν και αναδείξουν τα ταλέντα τους.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016 στο www.otegroupsustainability2016.gr