Υπεύθυνη Εργασία & Ανάπτυξη

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει ένα βιώσιμο περιβάλλον εργασίας που διασφαλίζει ισότητα στην παροχή ευκαιριών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εργαζομένων και αναγνωρίζει την υψηλή απόδοση.

Στόχος του Ομίλου είναι να διακρίνεται ως ένας ελκυστικός εργοδότης για τους υφιστάμενους εργαζόμενους  και για ανθρώπους που ξεκινούν, συνεχίζουν ή εξελίσσουν την καριέρα τους και επιθυμούν να ενταχθούν στο δυναμικό του.

Ως ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και αλλάζει συνεχώς, ο Όμιλος ΟΤΕ φροντίζει να καλλιεργεί ένα περιβάλλον ανοικτής επικοινωνίας και διαλόγου, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των ανθρώπων του.

Με στόχο το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή, ο Όμιλος αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία για να υποστηρίξει τα συστήματα και τις εφαρμογές του Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί, τυποποιεί και συνενώνει διαδικασίες  (μείωση γραφειοκρατίας, περιορισμός εγκρίσεων, μεγαλύτερη αυτονομία του εργαζόμενου-self-service processes). Ταυτόχρονα,  εφαρμόζει  προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες για την Υπεύθυνη Εργασία και Ανάπτυξη στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016 στο www.otegroupsustainability2016.gr