Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο Όμιλος ΟΤΕ φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, αλλά και να αποτελέσει πρότυπο εταιρείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Για να γίνει ο στόχος αυτός πραγματικότητα, ο Όμιλος ΟΤΕ μέσα από το πρόγραμμα «Digital Transformation» επενδύει στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές-συνεργάτες του, αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες.

Πελάτες: Στο επίκεντρο η ψηφιακή εμπειρία των πελατών                          

-  Ψηφιακά κανάλια για απλούστερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση και εξυπηρέτηση (customer journeys)

- Προσφορά ενιαίας εμπειρίας σε όλα τα ψηφιακά και φυσικά κανάλια (omnichannel) Προσωποποιημένο περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών Παροχή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που αλλάζουν τη μορφή της επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας και της εργασίας τους

Εργαζόμενοι: Απλοποίηση και βελτίωση του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και καινοτομίας

- Απόκτηση ενιαίας πρόσβασης στα εργαλεία και τις επιχειρησιακές λειτουργίες, από οποιαδήποτε συσκευή και σημείο

- Απλοποίηση, αυτοματοποίηση και ενοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών

- Δημιουργία ενιαίων ροών εργασίας χωρίς «ψηφιακά κενά», με στόχο τη μείωση χαρτιού και της γραφειοκρατίας στην εργασία

- Ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών για αμεσότερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων

Συνεργάτες- Προμηθευτές:  Απλοποίηση των συναλλαγών με τους συνεργάτες και προμηθευτές για εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους

- Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών

- Ανταλλαγή ψηφιακών εγγράφων και παραστατικών, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους

- Ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και συναλλαγών με υφιστάμενους και μελλοντικούς συνεργάτες

Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016  και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016 στο www.otegroupsustainability2016.gr