Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ο Όμιλος ΟΤΕ καταγράφει, αξιολογεί συστηματικά και βελτιστοποιεί συνεχώς τις διαδικασίες του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System), το οποίο βασίζεται στο μοντέλο Εnhanced Telecom Operations Map (e-TOM).

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης του Ομίλου αποτελείται από πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που στοχεύουν στην επίτευξη εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη μέσα από την παροχή υπηρεσιών και δικτύου τηλεπικοινωνιών υψηλής ποιότητας. Τα Διοικητικά στελέχη του Ομίλου ενημερώνονται συστηματικά από τους εκπροσώπους των Συστημάτων Διαχείρισης. 

Οι υφιστάμενες πιστοποιήσεις και η συστηματική επέκτασή τους επιβεβαιώνουν τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου ΟΤΕ να εφαρμόζει διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Ποιότητα και στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016