Δίνουμε έμφαση στην Εξυπηρέτηση των Πελατών μας

Παρέχουμε ένα εκτεταμένο και πολυσύνθετο πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει καταστήματα, τεχνική υποστήριξη, μία σειρά εξειδικευμένων κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centres) όπως το 13888, μία έμπειρη ομάδα Τηλεπικοινωνιακών Συμβούλων,  καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες στο www.oteshop.gr.
 
Δημιουργήσαμε Πληροφοριακό Σύστημα «Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών» (Complaints Management System) από το 2008 με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, ανταποκρινόμενοι στα μηνύματα και τις ανάγκες τους με συνέπεια και αξιοπιστία.
Η διαχείριση όλων των παραπόνων έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πελάτη, και ο μέσος όρος των έγγραφων παραπόνων που απαντήθηκαν εντός 20 ημερών ήταν 90% για το 2010, ενώ η πλειοψηφία των προφορικών παραπόνων επιλύθηκε εντός 2 ημερών.

Παρακολουθούμε τακτικά το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας με τη διεξαγωγή ερευνών στα σημεία πώλησης καθώς και της ειδικής έρευνας «Βαρόμετρο Ικανοποίησης Πελατών».Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα θα βρείτε στο www.ote.gr/cr2011/el/.