Υπεύθυνη Επικοινωνία με τους Πελάτες

Στον  Όμιλο ΟΤΕ επικοινωνούμε με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια με τους πελάτες μας.

Στον Όμιλο OTE εφαρμόζουμε τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την επικοινωνία και τη διαφήμιση. Στις εταιρείες ελέγχουμε όλο το διαφημιστικό υλικό πριν από τη δημοσιοποίησή του, ώστε να διασφαλίζουμε ότι το υλικό επικοινωνίας τηρεί τους ισχύοντες νόμους. Εξασφαλίζουμε επίσης ότι το διαφημιστικό υλικό είναι κατάλληλο, δίκαιο, ειλικρινές και σέβεται τη διαφορετικότητα.

Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω τηλεφώνου, εφαρμογών πλατφορμών, e-mail ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή να επισκέπτονται ένα κατάστημα του Ομίλου ΟΤΕ και να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιούν (σταθερό, κινητό κλπ). Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών και οι γενικοί όροι παρέχονται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλονται στους πελάτες μέσω e-mail.

Στον Όμιλο OTE έχουμε δεσμευτεί σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τη σαφή, απλή και διαφανή επικοινωνία σε ζητήματα τιμολόγησης, καθώς και για την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες τους.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017