Προϊόντα & Υπηρεσίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες, οι πελάτες αξιοποιούν τα οφέλη από την χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών, για να βελτιώσουν τη λειτουργία, την περιβαλλοντική  επίδοση και την ευρωστεία τους.

Συγκεκριμένα, το 2016, εμπλουτίστηκαν οι τεχνολογικά αναπτυγμένες λύσεις COSMOTE Business IT Solutions, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πληροφορικής των επιχειρήσεων και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητάς τους με βιώσιμο τρόπο. 

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016