Ψηφιακή Κοινωνία

Ο Όμιλος συνδέει τους ανθρώπους σε ένα κόσμο απεριόριστων ψηφιακών δυνατοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της ζωής τους. 

Με σεβασμό στον καταναλωτή και τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ψηφιακής κοινωνίας. 

Επενδύει στην έρευνα νέων λύσεων τεχνολογίας, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα, της έρευνας, προχωρά στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν στους πελάτες  όχι μόνο να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, αλλά και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Η επικοινωνία των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται με υπεύθυνο τρόπο. Εφαρμόζονται  υπεύθυνες πρακτικές marketing και διαφήμισης, αλλά και πλήρη διαφάνεια στην τιμολόγηση των υπηρεσιών. Στο ίδιο πλαίσιο, διατίθενται  στην αγορά ασφαλή προϊόντα που φέρουν την ανάλογη σήμανση και πληροφόρηση, ώστε να παρέχει στους πελάτες  ασφάλεια στη χρήση για όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Απώτερος στόχος και δέσμευση παραμένει η εξαιρετική εξυπηρέτηση και εμπειρία των πελατών. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ψηφιακή Κοινωνία στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016 στο www.otegroupsustainability2016.gr