Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Ο Όμιλος ΟΤΕ τηρεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τα όρια ασφαλούς έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που έχουν προταθεί από τους αρμόδιους διεθνείς Οργανισμούς και έχουν καθοριστεί από την ελληνική πολιτεία.

Πρόγραμμα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας «Πεδίον 24»

Αυτό πιστοποιούν μεταξύ άλλων:

- 62 εκατ. μετρήσεις σε σταθμούς βάσης σε 10 χρόνια, από το Πρόγραμμα Συνεχών Μετρήσεων «Πεδίον24».

- Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε σταθμούς εντός σχεδίου πόλεως.

- Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις από τα πιστοποιημένα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος της COSMOTE.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει Πολιτική για τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία όπου αποτυπώνεται η δέσμευσή του να συμβάλλει στην προστασία του κοινού, μέσα από ενέργειες διαφάνειας, ενημέρωσης, συμμετοχής και προώθησης της επιστήμης. Τα θέματα της Η/Μ ακτινοβολίας εντάσσονται στα πιστοποιημένα κατά ISO 14001 ΣΠΔ και ακολουθούνται οι σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης, ανασκόπησης και λήψης βελτιωτικών / προληπτικών ενεργειών εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία του Ομίλου ΟΤΕ, κάνε κλικ εδώ. Για πιο αναλυτικά κάνε κλικ εδώ.