Υπηρεσία Προσφέρω

Η  COSMOTE συνεργάζεται με τις  άλλες δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE  και WIND HELLAS) για την παροχή της Υπηρεσίας «Προσφέρω», με στόχο την ουσιαστική συνδρομή στο  έργο κοινωφελών ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι φορείς κάνουν χρήση των σύντομων γραπτών μηνυμάτων  (SMS) για τη διενέργεια ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών  Μαραθωνίων. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία υποστηρίζεται  από 3 πενταψήφιους αριθμούς και ενεργοποιείται  αποκλειστικά και μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας προϋποθέτει την  έγκαιρη κατάθεση αίτησης, καθώς και την κατάθεση  των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ΜΚΟ που αιτείται ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Το κάθε γραπτό μήνυμα (SMS) κοστίζει 1,23 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και το σύνολο των καθαρά εισπραχθέντων εσόδων (εκτός ΦΠΑ), που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας, αποδίδεται στον εκάστοτε φιλανθρωπικό φορέα/οργανισμό που χρησιμοποίησε την υπηρεσία.

Υπηρεσία Τηλεψηφοφορία

Με την υπηρεσία «Τηλεψηφοφορία» που παρέχεται- και σε συνεργασία μεταξύ άλλων- με φορείς μη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υποστηρίζεται ενεργά  και ουσιαστικά το έργο των εν λόγω φορέων. Οι  αριθμοσειρές αυξημένης χρέωσης της υπηρεσίας «Τηλεψηφοφορία», χρησιμοποιούνται και κατά  η διενέργεια ραδιοτηλεοπτικών Μαραθωνίων.  Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές σταθερής  τηλεφωνίας COSMOTE, καλώντας την υπηρεσία  «Τηλεψηφοφορία», και ακούγοντας ένα ηχογραφημένο  μήνυμα, χρεώνονται αυτόματα, σύμφωνα με τα  επίσημα τιμολόγια της εταιρείας. Με την υπηρεσία  «Τηλεψηφοφορία», υποστηρίζεται το φιλανθρωπικό  έργο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, μέσω  της οικονομικής ενίσχυσής τους, από έσοδα που συγκεντρώνονται από τη χρήση της υπηρεσίας.