Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE

Η COSMOTE, 16 χρόνια τώρα, βρίσκεται δίπλα στους νέους που δίνουν μαθήματα ζωής, επιβραβεύοντας τις προσπάθειές τους και συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  η COSMOTE απονείμει 40 Υποτροφίες ύψους 15.000€ η κάθε μια, σε πρωτοετείς φοιτητές πανεπιστημίων της ανώτατης εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και μια τιμητική υποτροφία ύψους 20.000€ σε πρωτοετή φοιτητή/τρια, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών .

Ταυτόχρονα, με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των νέων φοιτητών, η COSMOTE προσφέρει στους Υποτρόφους δωρεάν τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες, για όλα τα έτη των σπουδών τους.

Από το 2002, που ξεκίνησε το πρόγραμμα των Υποτροφιών, έχουν διατεθεί πάνω από € 4,4 εκατ. σε 581 φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.cosmote-scholarships.gr/