Πρόγραμμα Στήριξης Φορέων για Παιδιά

Η αλληλεγγύη και η κοινωνική προσφορά αποτελεί διαχρονική αξία για τον Όμιλο ΟΤΕ, για αυτό και τα τελευταία 17 χρόνια υλοποιεί το Πρόγραμμα Στήριξης Φορέων που φροντίζουν παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Κάθε χρόνο, ο Όμιλος στηρίζει οικονομικά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άλλους κοινωφελείς φορείς που φροντίζουν παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Το ετήσιο ύψος στήριξης των φορέων ανέρχεται σε 550.000€ και συμβάλει στην κάλυψη εξόδων λειτουργίας και προσωπικού, καθώς και σε άλλες δαπάνες των φορέων, όπως αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού, κτιριακές υποδομές, επιπλέον εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά, προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Από την αρχή του Προγράμματος, ο Όμιλος έχει διαθέσει πάνω από 7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το έργο πάνω από 55 φορέων που φροντίζουν παιδιά.