Εξοπλισμός Παιδιατρικών Νοσοκομείων

Το παιδί και οι ανάγκες του αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ

Την τελευταία πενταετία, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διαθέσει πάνω από 500.000 ευρώ για τον εξοπλισμό 11 μονάδων για παιδιά σε νοσοκομεία όλης της χώρας, φροντίζοντας περισσότερα από 85.000 παιδιά.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», έχει συμβάλει στη δημιουργία 3 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών: στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα και στο «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών είναι εφικτή η ανταπόκριση των νοσοκομείων εντός της κρίσιμης πρώτης ώρας (Golden Hour) από τον τραυματισμό ενός παιδιού.

Επιπλέον, σε συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς για παιδιά, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συμβάλει στον εξοπλισμό με ειδικά μηχανήματα οκτώ νοσοκομείων σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.