Πρόγραμμα Επαναδιάθεσης Η/Υ

Η COSMOTE, εδώ και 11 χρόνια, συνεισφέρει στον τεχνολογικό εξοπλισμό σχολείων και μη  κερδοσκοπικών οργανισμών, μέσω του «Προγράμματος Επαναδιάθεσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Μόνο το 2016, η COSMOTE διέθεσε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σε 144 σχολεία και φορείς.

Η συγκεκριμένη δράση, πέρα από την κοινωνική συνεισφορά, συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι υπολογιστές που διατίθενται επαναχρησιμοποιούνται από τους φορείς που τους λαμβάνουν, με αποτέλεσμα να μειώνεται η χρήση των πρώτων υλών και η δημιουργία ηλεκτρονικών αποβλήτων.