Κοινωνία

Ο Όμιλος ΟΤΕ, σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προωθεί την καινοτομία στην εκπαίδευση, ενισχύει την επιχειρηματικότητα, καθώς και υποστηρίζει τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την άμεση κάλυψη σημαντικών αναγκών. Επιπλέον, καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, προωθώντας ενέργειες εθελοντισμού.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος υλοποιεί κοινωνικά προγράμματα και δράσεις και ταυτόχρονα συμμετέχει σε μια σειρά κοινωνικών πρωτοβουλιών, με στόχο να συνεισφέρει στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Επενδύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελλοντικών γενεών, ενισχύει τις ψηφιακές δυνατότητες της τρίτης ηλικίας, παρέχει βοήθεια σε παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη και προσφέρει ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεισφοράς, ο Όμιλος ΟΤΕ επικεντρώνεται σε 8 βασικούς άξονες:

Τι κάνει ο Όμιλος ΟΤΕ για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος; Ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα κοινωνικής συνεισφοράς του Ομίλου το 2015; Τι κάνει ο Όμιλος ΟΤΕ για «την τέχνη και τη δημιουργία», «για ένα χαμόγελό τους» και «για τη γειτονιά μας»; Για να μάθεις κάνε κλικ εδώ