Καλύτερος Κόσμος για Όλους

Ο Όμιλος ΟΤΕ στοχεύει στην άμεση κάλυψη σημαντικών κοινωνικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία.

Ο Όμιλος συμβάλει στην ψηφιακή ένταξη όλων των πολιτών:

  • Επενδύοντας στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του και αυξάνοντας τις δυνατότητες συνδεσιμότητας των πολιτών.
  • Προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε προσιτές τιμές, ώστε να είναι δυνατή η αγορά τους από όλους.
  • Δίνοντας πρόσβαση σε όλους στις νέες τεχνολογίες.

Επίσης, ο Όμιλος συνεισφέρει στην κοινωνία, μέσα από προγράμματα και δράσεις. Στηρίζει τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τις τοπικές κοινωνίες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Τέλος, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενούς του, να συμβάλουν σε κοινωνικές δράσεις, μέσα από προγράμματα εθελοντικής συνεισφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016 στο www.otegroupsustainability2016.gr