Εργαζόμενοι

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει ένα βιώσιμο περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους, με οδηγό τις αξίες, όπως αυτές εκφράζονται στις Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εργαζομένων του, αναγνωρίζει την καλή απόδοση, διασφαλίζει την ισότητα στην παροχή ευκαιριών και προωθεί τη συνεργασία. Προτεραιότητα του Ομίλου είναι να αποτελεί έναν ελκυστικό εργοδότη για τους νέους και να προσφέρει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες του.

Ο  σεβασμός  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δίκαιη εργασία, η έλλειψη διακρίσεων, η ίση μεταχείριση για άνδρες και γυναίκες και η καταπολέμηση της παιδικής ή αναγκαστικής εργασίας αποτελούν τη βάση της Πολιτικής για τις Εργασιακές Σχέσεις Ομίλου ΟΤΕ.

Ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ομίλου ΟΤΕ στον τομέα «Ανθρώπινο Δυναμικό», το 2015; Ποια ήταν τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου το περασμένο έτος; Πως στον Όμιλο ΟΤΕ «δίνουμε πρώτοι το παράδειγμα»; Για να μάθεις κάνε κλικ εδώ