Αγορά

Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει στη συνεχή βελτίωση των τοπικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών και την επέκταση των υπηρεσιών και των προϊόντων του, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις. Λειτουργεί με πελατοκεντρική φιλοσοφία και με υπεύθυνο τρόπο, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών του, παρουσιάζοντας καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, ζητά από τους προμηθευτές του να λειτουργούν με τις ίδιες αρχές.

Βασική προτεραιότητα του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί η διαφάνεια και η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικοδόμηση της Ψηφιακής Ελλάδας.

Ο Όμιλος επιδιώκει να προσφέρει «υπεύθυνα» προϊόντα και υπηρεσίες, έχει δεσμευθεί για την εφαρμογή πλαισίου ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Παράλληλα και έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων που προκύπτουν από την εφοδιαστική του αλυσίδα, ο Όμιλος ΟΤΕ προσπαθεί διαρκώς να  αναπτύσσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές.

Τι κάνει ο Όμιλος ΟΤΕ για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος; Ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ομίλου το 2015, στον τομέα της Αγοράς; Πώς κάνει ο Όμιλος ΟΤΕ το «Σερφ κατάλληλο για όλους»;  Ποιο είναι το «Πεδίον ευθύνης του»; Για να μάθεις κάνε κλικ εδώ