Υποδομή

O ΟΤΕ παρέχει αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας για όλους τους Έλληνες, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας χρησιμοποιώντας περισσότερα από 35.000 χιλιόμετρα οπτικές ίνες, πολυάριθμες δορυφορικές, υποβρύχιες και επίγειες διεθνείς συνδέσεις,

Η υποδομή αναβαθμίζεται συνεχώς ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το δίκτυο τηλεφωνίας σταδιακά  αντικαθίσταται  από αρχιτεκτονικές VoIP/ IMS (IP Multimedia Subsystem). Τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα, σταδιακά θα αποσυρθούν, προκειμένου να αντικατασταθούν από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του δικτύου All-IP εντός των επόμενων ετών.

Ο Όμιλος ΟΤΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, αφού μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, πραγματοποίησε επενδύσεις στην Ελλάδα που ξεπέρασαν σε αξία τα €2 δισ. Ο Όμιλος πραγματοποιεί νέες επενδύσεις σε υποδομές και νέες τεχνολογίες, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σταθερής, κινητής, ευρυζωνικότητας και συνδρομητικής τηλεόρασης. Ο Όμιλος έχει ήδη εξαγγείλει για την επόμενη τετραετία, επενδύσεις ύψους €1,3 δισ. μόνο στην Ελλάδα, σημαντικό μέρος των οποίων αφορά σε δίκτυα Νέας Γενιάς. Συνολικά για το 2015, οι επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται να ανέλθουν σε €500 εκατ. περίπου, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος απόκτησης φάσματος.

Δίκτυο Πρόσβασης (Access Network)

Το δίκτυο πρόσβασης της Σταθερής αφορά το τμήμα του δικτύου που συνδέει το συνδρομητή με το αστικό κέντρο (ΑΚ). Βασίζεται σε χάλκινα καλώδια και οπτικές ίνες, που σταδιακά αντικαθιστούν το δίκτυο χάλκινων καλωδίων λόγω επενδύσεων σε δίκτυα πρόσβασης "Νέας Γενιάς" (Next Generation Access - NGA). Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός σύγχρονου NGA δικτύου, ο ΟΤΕ προχωρά στην εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών πλησίον του συνδρομητή (αρχιτεκτονική Fiber to the Cabinet - FTTC)  και εγκαθιστά ενεργό εξοπλισμό MSAN/VDSL2 (τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε καμπίνες) προκειμένου να προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης τεχνολογίας VDSL2 με ταχύτητες που φτάνουν έως τα 50 Mbps.
Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι όλα τα δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα (του ΟΤΕ και όλων των εναλλακτικών παρόχων) βασίζονται στο Δίκτυο Πρόσβασής μας.

Υποστηριζόμενες τεχνολογίες είναι οι:

ADSL/ADSL2+/VDSL2

Το δίκτυο πρόσβασης επεκτείνεται συνεχώς, καλύπτοντας το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα της χώρας. Στο τέλος Φεβρουαρίου 2017 οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, έφθαναν συνολικά τους 1.647.243, εκ των οποίων 238.436 ήταν συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων VDSL.  

Επιπρόσθετα παρέχονται ήδη υπηρεσίες υβριδικής τεχνολογίας πρόσβασης (speed booster), οι οποίες επιτρέπουν ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης συνδυάζοντας την πρόσβαση του σταθερού (xDSL) και του κινητού δικτύου (3G/4G-LTE).

Δίκτυο Μετάδοσης (Transport network)

To δίκτυο κορμού του ΟΤΕ αποτελείται από οπτικές ίνες. Το δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ έχει 1980 κόμβους NG-SDH, 14 DWDM εθνικούς και διεθνείς δακτυλίους των οποίων η συνολική χωρητικότητα υπερβαίνει τα 4 Tbps. Επιπλέον, υπηρεσίες IP πάνω από SDH, παρέχονται σε όλο το δίκτυο μεταφοράς.

Το δίκτυο μετάδοσης είναι η «πλατφόρμα» που εξυπηρετεί όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει ο όμιλος ΟΤΕ και έχει ως στόχο τη διασύνδεση όλων των ειδών των κυκλωμάτων από το δίκτυο πρόσβασης προς τους κόμβους συγκέντρωσης και κορμού (και το αντίστροφο). Το δίκτυο μετάδοσης του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει Next-Generation Synchronous Digital Hierarchy (NG-SDH) δακτυλίους, Metro Ethernet κόμβους, ασυρματικές ζεύξεις και Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) οπτικούς δακτυλίους, των οποίων η συνολική χωρητικότητα υπερβαίνει τα 4 Tbps.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις κίνησης του δικτύου πρόσβασης, το δίκτυο μετάδοσης επεκτείνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς, με εγκατάσταση νέων κόμβων, αναβάθμιση χωρητικοτήτων και προσθήκη επίγειων και υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. 

Το νέο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ, το οποίο ήδη αναπτύσσεται, θα βασίζεται στο πρωτόκολλο MPLS-TP και στην πλατφόρμα POTP (Packet Optical Transport Platform). Αυτή η νέα πλατφόρμα θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να εξυπηρετεί όλες τις packet-based ευρυζωνικές υπηρεσίες με ευελιξία και επεκτασιμότητα στο απαιτούμενο εύρος ζώνης. Το νέο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων τριών ετών και θα καλύπτει και  τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

IP Δίκτυο (IP network)

Το IP δίκτυο του ΟΤΕ έχει εξελιχθεί ώστε να είναι το δίκτυο στο οποίο όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες βασίζονται  (ή βρίσκονται στη διαδικασία μετατροπής ώστε να βασίζονται σε αυτό - όπως πχ. το VoBB).

Το δίκτυο IP / MPLS-based αποτελείται από 7 (διπλούς) κεντρικούς κόμβους (Κωλέττη, ΝΥΜΑ, Ερμού Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο,) περισσότερους από 100 BNGs / BRAS, οι οποίοι συγκεντρώνουν την ευρυζωνική κίνηση και  άλλους μεγάλους  δρομολογητές αφιερωμένους στις υπηρεσίες των επιχειρησιακών πελατών (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, VPNs, LL κλπ).

Όλοι οι  BNGs / BRAS συνδέονται με διαφορετικούς κεντρικούς κόμβους με τουλάχιστον 2x10Gbps links. Οι κεντρικοί κόμβοι, συνδέονται μεταξύ τους με links Nx10Gbps για εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξιοπιστίας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι βασικοί κόμβοι στο ΝΥΜΑ, Κωλέττη & Ερμού είναι επίσης διασυνδεδεμένοι (με redunant τρόπο) με τον πάροχο διεθνούς διασύνδεσης (OTEGlobe), προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση στο παγκόσμιο Internet.

Έχει ξεκινήσει ήδη η εισαγωγή διασυνδέσεων 100 Gbps  μεταξύ των κεντρικών κόμβων, καθώς και μεταξύ των βασικών κόμβων & της OTEGlobe. Μέχρι το τέλος του 2017 όλες οι διασυνδέσεις μεταξύ των κεντρικών κόμβων θα είναι Ν x 100 Gbps.

Το IP δίκτυο του ΟΤΕ είναι τοπολογικά πολύ κοντά στο μελλοντικό δίκτυο TeraStream (μόνο 2 κόμβοι IP μεταξύ των πελατών και των υπηρεσιών, υποστήριξη IPv6 από άκρη σε άκρη), το οποία είναι η αρχιτεκτονική-στόχος για όλα τα NatCos στο DT group.

Έχει ξεκινήσει επίσης, η διαδικασία ενοποίησης των δικτύων κορμού IP του ΟΤΕ και Cosmote, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του δικτύου IP και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

Το IP δίκτυο  του ΟΤΕ υποστηρίζει τη λειτουργία dual stack (πρωτόκολλο IPv6 ταυτόχρονα με το πρωτόκολλο IPv4), στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις μελλοντικές εξελίξεις και υπηρεσίες (διαδίκτυο των πραγμάτων [ΙοΤ], Machine2Machine [Μ2Μ] κλπ), και θα είναι το πρώτο δίκτυο του ομίλου DT (και του κόσμου πιθανότατα) που θα προσφέρει την IPv4 διασύνδεση σαν υπηρεσία μέσω IPv6, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LW4o6 και στοιχεία  NFV (επιλύοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα της εξάντλησης των IPv4 διευθύνσεων). Αναφορικά με τη δείσδυση IPv6, ο ΟΤΕ βρίσκεται στους πρώτους 20 παρόχους παγκοσμίως.

VoIP/IMS: Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δικτύου (Next Generation Network-NGN) και μέσω της πλατφόρμας IMS θα προσφέρουμε προηγμένες υπηρεσίες φωνής (Presence, Messaging, Self-Care Portal) χαμηλού κόστους, δεδομένου ότι βασίζονται στην τεχνολογία VoIP (Voice Over IP) και σε κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική. 

COSMOTE TV: Προσφέρουμε τη συνδρομητική υπηρεσία τηλεόρασης, μέσω του ευρυζωνικού δικτύου, καθώς και μέσω δορυφόρου. Προηγμένες υπηρεσίες όπως Replay TV ή Video-On-Demand προσφέρονται ήδη , όπως και η υπηρεσία (ΟΤΕ-TV-GO) είναι επίσης διαθέσιμη σε συσκευές όπως smart-phones και tablets και notebooks.
Παράλληλα παρέχονται υπερσύγχρονες υβριδικές υπηρεσίες τηλεόρασης (Hybrid SAT & IPTV) μέσω των οποίων υπάρχει η δυνατότητα σε συνδρομητή SAT-TV να παρακολουθεί ή να αποθηκεύει περιεχόμενο On-Denand μέσω της IP σύνδεσης του αποκωδικοποιητή.

NGA FTTB / H-GPON: Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης του δικτύου πρόσβασης, ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει -σε δοκιμαστική φάση- την εγκατάσταση των οπτικών ινών μέχρι τα κτίρια (Fiber Τo Τhe Building ή FTTB) και μέχρι τον χώρο του πελάτη (Fiber To The Home  ή  FTTH). Το νέο Δίκτυο Πρόσβασης ακολουθεί την αρχιτεκτονική point-to multipoint, και είναι συμβατή με την τεχνολογία Gigabit Passive Optical Network (GPON),  με την δυνατότητα να παρέχει ταχύτητες πρόσβασης άνω των 100 Mbps και έως 1Gbps.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ έχει ήδη σχεδιάσει (και βρίσκεται στη διαδικασία της εφαρμογής της στην αναβάθμισης του δικτύου  VDSL2/ FTTC), την τεχνολογία Vectoring, που θα επιτρέψει ταχύτητες πρόσβασης έως και 100 Mbps από τις υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές χαλκού.

Τέλος, η τεχνολογία  G.Fast SuperVectoring αξιολογείται επίσης σε δοκιμαστικό στάδιο, η οποία θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης με τη χρήση του δικτύου χαλκού (σε κοντινές αποστάσεις).