Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ
 • Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
  Aντιπρόεδρος-Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος/ Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Χαράλαμπος Μαζαράκης
  Εκτελεστικό μέλος
 • Παναγιώτης Ταμπούρλος
  Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Mέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Srini Gopalan
  Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Raphael Kübler
  Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Robert Hauber
  Μη εκτελεστικό μέλος
 • Ανδρέας Ψαθάς
  Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Παναγιώτης Σκευοφύλαξ
  Μη εκτελεστικό μέλος

Καταστήματα COSMOTE

 
image description Αναζήτηση 
Σημαντικές Πληροφορίες
Sites Ομίλου