Προμήθειες

Οι σχέσεις του Ομίλου ΟΤΕ με τους προμηθευτές του διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής και της διαφάνειας στους όρους συνεργασίας. Βασιζόμαστε σε μια ποικιλία προμηθευτών για την υποστήριξη των επενδυτικών μας σχεδίων και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Οι προτάσεις που υποβάλλονται για συνεργασία καθώς και οι προσφορές των προμηθευτών, αξιολογούνται βάσει κριτηρίων και διαδικασιών που περιλαμβάνονται τόσο στην Πολιτική Προμηθειών όσο και στο καταγεγραμμένο πλαίσιο διαδικασιών του Ομίλου ΟΤΕ.

Αν είστε μια εταιρεία που επιθυμεί να καταστεί προμηθευτής του Ομίλου ΟΤΕ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι  έχουμε πλέον θέσει σε λειτουργία μια πύλη επικοινωνίας μαζί σας, το ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η εγγραφή σας στο Μητρώο Προμηθευτών σας δίνει τη δυνατότητα να παρέχετε στον Όμιλό μας  πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριοποίησης  της εταιρείας σας,  τα συγκεκριμένα προϊόντα/ υπηρεσίες που παρέχετε και  που μελλοντικά, ενδεχομένως  να έχει ανάγκη να προμηθευτεί ο Όμιλος μας. Επιπρόσθετα, στα άμεσα σχέδια μας είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών όπου θα βελτιστοποιήσουν την συνεργασία μας.

Σας καλούμε να εγγραφείτε στο Μητρώο και να επισυνάψετε όσα αρχεία με πληροφορίες για την εταιρεία σας θα θέλατε να γνωρίζουμε.

Αναγνωρίζοντας ότι, η υπεύθυνη λειτουργία μας μπορεί να επηρεαστεί από τις δραστηριότητες των προμηθευτών μας, αλλά και ότι λόγω του μεγέθους μας, έχουμε ηθική υποχρέωση να επηρεάζουμε θετικά την αλυσίδα αγορών μας στη διάδοση αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας, προχωρήσαμε στην δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.