Έρευνα και Καινοτομία

Με στόχο την τεχνολογική υπεροχή ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης, στον Όμιλο ΟΤΕ προωθούμε συστηματικά την έρευνα και την καινοτομία, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, τους συνδρομητές μας και τον ίδιο τον Όμιλο, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή του (μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, τεχνολογίες και δίκτυα επικοινωνιών, οικονομική και ενεργειακή αποδοτικότητα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ανταγωνιστικότητα, κλπ.).

Η ενεργός συμμετοχή σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης:

 • Συμβάλλει δυναμικά στη διατήρηση του Ομίλου ΟΤΕ στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων και ενισχύει το καινοτομικό του προφίλ
 • Δημιουργεί προϋποθέσεις για νέα, καινοτομικά εμπορικά προϊόντα και τεχνολογικές προσεγγίσεις, μέσω της έγκαιρης αξιολόγησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών (υποστήριξη κάθετων αγορών, προσαρμογή διαδικασιών, ενδιαφέρουσες συνεργασίες, αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων, κλπ.).
 • Αναπτύσσει τους εργαζομένους, κτίζοντας πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία για μια ευρύτατη γκάμα τεχνολογιών αιχμής από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους (5G Networks, IoT, Cloud, SDN/NFV, smart energy grids, e-health,  Intelligent Transport Systems, NextGen Emergency Services, Federated Testbeds, Security/Privacy, Terrestrial / Satellite Backhauling,  κλπ.).
 • Συνεισφέρει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, που αφορούν στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Με μια ματιά:

 • Έχουμε ενεργό συμμετοχή σε 27 συνολικά πρωτοποριακά τεχνολογικά ερευνητικά επιδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Συμμετέχουμε σε 11 (από τα 40, Phase I και Phase II) 5G-PPP ερευνητικά έργα, γεγονός που αναδεικνύει τον Όμιλο ΟΤΕ ως κρίσιμο παίκτη του 5G-PPP initiative για την επικυριαρχία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά και τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην καινοτομία
 • Έχουμε αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο διεθνών συνεργασιών στο χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας (με περισσότερους από 700 φορείς)
 • Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, παρέχοντας την ευκαιρία σε φοιτητές και μεταπτυχιακούς να εκπονήσουν εργασίες σε θέματα αιχμής, με την υποστήριξη του μεγαλύτερου παρόχου τηλεπικοινωνιών των Βαλκανίων
 • Χρηματοδοτούμε εσωτερικές δραστηριότητες, όπως ανάπτυξη εργαλείων / εφαρμογών / προϊόντων και δοκιμαστικών της τεχνολογίας υποδομών (testbeds), που είναι προσαρμοσμένα σε εσωτερικές ανάγκες ή/και στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων
 • Αξιολογούμε τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος
 • Έχουμε δημιουργήσει κοινό τεχνολογικό εργαστήριο με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο συμφωνίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία σε τεχνικά και επιχειρηματικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος
 • Διοργανώνουμε προγράμματα προώθησης της επιχειρηματικότητας για να πετύχουμε έναν καλύτερο κόσμο μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας (βλ. COSMOTE StartUp, COSMOTE HACKATHON).

Γνώριζες ότι από το 2009, ο Όμιλος ΟΤΕ...

 •  Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 προτάσεις ερευνητικών έργων
 • Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 επιδοτούμενα ερευνητικά έργα
 • Έχει συμμετοχή σε περισσότερες από 130 τεχνικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή συνέδρια ή/και περιοδικά
 • Έχει διοργανώσει περισσότερα από 15 συνέδρια / ημερίδες
 • Έχει λάβει 5 διακρίσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

Ενδεικτικά Ερευνητικά Έργα:

MOVEMENT