Επικοινωνία

13 888 – Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερής, Κινητής Ομίλου ΟΤΕ

Χρέωση:

·        από σταθερό τηλέφωνο COSMΟΤΕ: Δωρεάν

·        από κινητό τηλέφωνο COSMOTE: 0,19€/κλήση ανεξαρτήτως διάρκειας

·        από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο άλλου παρόχου: Ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου.

·        Για κλήσεις από το εξωτερικό καλείτε το +30.210.65.13.888, με χρέωση η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου για κλήσεις εξωτερικού.

13 818 – Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ

Χρέωση

- από εταιρικό κινητό ή σταθερό τηλέφωνο COSMΟΤΕ: Δωρεάν

- από Καρτοκινητό COSMOTE η χρέωση είναι 0,3564€ τα πρώτα 30'' και μετά η χρέωση είναι 0,011878€/δευτ.

- από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο άλλου παρόχου: Ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου

- Για κλήσεις από το εξωτερικό καλείτε το +30 697 10 138 18, με χρέωση η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής εξερχόμενων κλήσεων προς την Ελλάδα.

Fax: (+30) 210 3405129

Χρεώσεις από σταθερό COSMOΤΕ: 

·      Για τις αστικές συνδιαλέξεις, η χρέωση € 0,0550€ ανά λεπτό επικοινωνίας (με ΦΠΑ 24%). Τυχόν κλάσμα του λεπτού λογίζεται ως ακέραιο λεπτό.

·      Για τις υπεραστικές συνδιαλέξεις, από Δευτέρα και ώρα 00:00 έως και Κυριακή μέχρι ώρα 24:00 η χρέωση είναι 0,0650€ ανά λεπτό επικοινωνίας (με ΦΠΑ 24%). Τυχόν κλάσμα του λεπτού λογίζεται ως ακέραιο λεπτό.

Χρέωση από σταθερό τηλέφωνο άλλου παρόχου:

• Ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου

και

Online
Για αποστολή e-mail θα πρέπει να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο: link

Γραφείο Τύπου

Για θέματα που αφορούν το Γραφείο Τύπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση media-office@ote.gr

Επενδυτικές Σχέσεις
Για θέματα που αφορούν τις Επενδυτικές Σχέσεις της Εταιρείας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο iroffice@ote.gr είτε μέσω Ταχυδρομείου:


Επενδυτικές Σχέσεις  Ομίλου ΟΤΕ
Αγίου Λουκά & Ικάρου 1
19 002 Παιανία – Αττική
Κτίριο C

Κανονιστική συμμόρφωση

Επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω κανάλια επικοινωνίας δεν αφορούν σε επισημάνσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας
Για θέματα που αφορούν στην Κανονιστική Συμμόρφωση (παραβίαση των Πολιτικών του Ομίλου και του Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ)  μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω:

Ταχυδρομείου
OTE A.E.                                        
Γραφείο Κανονιστικής  Συμμόρφωσης Ομίλου OTE, Λ. Κηφισίας 99, TK 15124 Μαρούσι
ή
OTE A.E.
Γραφείο  Κανονιστικής  Συμμόρφωσης Ομίλου OTE, Ταχυδρομική Θυρίδα 61368 / ΤΚ 15104 Μαρούσι

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Για την υποβολή καταγγελιών: που αφορούν στην Κανονιστική Συμμόρφωση (παραβίαση των Πολιτικών του Ομίλου και του Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ)  στη διεύθυνση  whistleblowing@ote.gr ή tellmecompliance@ote.gr ή μέσω της "Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Καταγγελιών", η οποία είναι διαθέσιμη στο site του ΟΤΕ στην Ενότητα «Καταγγελίες» της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Εταιρική Υπευθυνότητα
Για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τo Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση otegroup.cr@ote.gr 

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
Για θέματα που αφορούν το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση otegroup-museum@ote.gr