Επικοινωνία

13 888 – Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερής, Κινητής Ομίλου ΟΤΕ

Χρέωση:

·        από σταθερό τηλέφωνο COSMΟΤΕ: Δωρεάν

·        από κινητό τηλέφωνο COSMOTE: 0,19€/κλήση ανεξαρτήτως διάρκειας

·        από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο άλλου παρόχου: Ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου.

·        Για κλήσεις από το εξωτερικό καλείτε το +30.210.65.13.888, με χρέωση η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου για κλήσεις εξωτερικού.

13 818 – Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ

Χρέωση

- από εταιρικό κινητό ή σταθερό τηλέφωνο COSMΟΤΕ: Δωρεάν

- από Καρτοκινητό COSMOTE η χρέωση είναι 0,3564€ τα πρώτα 30'' και μετά η χρέωση είναι 0,011878€/δευτ.

- από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο άλλου παρόχου: Ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου

- Για κλήσεις από το εξωτερικό καλείτε το +30 697 10 138 18, με χρέωση η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο περιαγωγής εξερχόμενων κλήσεων προς την Ελλάδα.

Fax: (+30) 210 3405129

Χρέωση από Σταθερό COSMOΤΕ: 

• Για τις αστικές συνδιαλέξεις, η χρέωση  € 0,03198  ανά λεπτό επικοινωνίας και μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο ανάλογα με τη ζώνη χρέωσης.

• Για τις υπεραστικές συνδιαλέξεις, η χρέωση είναι για τις καθημερινές ημέρες και το Σάββατο 0,06765€ ανά λεπτό επικοινωνίας, με βήμα χρέωσης το λεπτό και τις Κυριακές 0,03198€/ min και μετά η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο ανάλογα με τη ζώνη χρέωσης

• Την Κυριακή, οι υπεραστικές κλήσεις χρεώνονται σαν αστικές.

Χρέωση από σταθερό τηλέφωνο άλλου παρόχου:

• Ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου

και

Online
Για αποστολή e-mail θα πρέπει να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο: https://www.cosmote.gr/fixed/consumer/email-contact-form

Γραφείο Τύπου

Για θέματα που αφορούν το Γραφείο Τύπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση media-office@ote.gr

Επενδυτικές Σχέσεις
Για θέματα που αφορούν τις Επενδυτικές Σχέσεις της Εταιρείας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο iroffice@ote.gr είτε μέσω Ταχυδρομείου:


Επενδυτικές Σχέσεις  Ομίλου ΟΤΕ
Αγίου Λουκά & Ικάρου 1
19 002 Παιανία – Αττική
Κτίριο C

Κανονιστική συμμόρφωση

Επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω κανάλια επικοινωνίας δεν αφορούν σε επισημάνσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας
Για θέματα που αφορούν στην Κανονιστική Συμμόρφωση (παραβίαση των Πολιτικών του Ομίλου και του Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ)  μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω:

Ταχυδρομείου
OTE A.E.                                        
Γραφείο Κανονιστικής  Συμμόρφωσης Ομίλου OTE, Λ. Κηφισίας 99, TK 15124 Μαρούσι
ή
OTE A.E.
Γραφείο  Κανονιστικής  Συμμόρφωσης Ομίλου OTE, Ταχυδρομική Θυρίδα 61368 / ΤΚ 15104 Μαρούσι

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Για την υποβολή καταγγελιών: που αφορούν στην Κανονιστική Συμμόρφωση (παραβίαση των Πολιτικών του Ομίλου και του Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ)  στη διεύθυνση  whistleblowing@ote.gr ή tellmecompliance@ote.gr ή μέσω της "Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Καταγγελιών", η οποία είναι διαθέσιμη στο site του ΟΤΕ στην Ενότητα «Καταγγελίες» της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Εταιρική Υπευθυνότητα
Για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τo Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση otegroup.cr@ote.gr 

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
Για θέματα που αφορούν το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ote-museum@ote.gr