Οι Άνθρωποί μας

Στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικότητας για τους ανθρώπους του, που είναι το μεγαλύτερο του κεφάλαιο. Επενδύουμε στην ανάπτυξη και τη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων μας, κάνοντας πράξη την εταιρική αρχή «Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ». Ως ένας σύγχρονος οργανισμός με επίκεντρο τον πελάτη, ο Όμιλος ΟΤΕ υποστηρίζει την αρμονική σύνθεση ικανοτήτων, εμπειρίας και ταλέντων.

Επιπλέον, θέλουμε να διακρινόμαστε ως ένας ελκυστικός εργοδότης και να παραμένουμε στις κορυφαίες επιλογές των νέων που αναζητούν ευκαιρίες καριέρας. Αναζητούμε ικανούς νέους ανθρώπους, μέσα από προγράμματα προσέλκυσης και ανάδειξης ταλέντων από την αγορά, αλλά και μεταξύ των εργαζομένων μας.

Σαν Όμιλος παρέχουμε στους εργαζομένους μας ένα πλήρες και ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών που προσαρμόζεται και επικαιροποιείται με στόχο την ικανοποίηση και τη διατήρηση των καλύτερων στελεχών.

Η διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας,  συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητά μας.