Επικοινωνήστε μαζί μας

COSMΟΤΕ Business Telephony Internet / VPN

Γενικά

Το COSMOTE Business Telephony Internet / VPN αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη τηλεπικοινωνιακή λύση για την επιχείρησή σου καθώς παρέχει VPN ή Internet με πρόσβαση ADSL σε συνδυασμό με οικονομικότερη τηλεφωνία, παροχή εξοπλισμού και συμπληρωματικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση εξοπλισμού).

Η ολοκληρωμένη αυτή λύση διευκολύνει την δραστηριότητα της επιχείρησή σου και συμβάλλει στην ανάπτυξή της καθώς πλέον μπορεί να της εξασφαλίσει:

  • Γρήγορο Internet έως 24 Mbps
  • Oικονομική σταθερή τηλεφωνία
  • Διασύνδεση των γραφείων ή καταστημάτων της επιχείρησής σου που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες με ADSL Access IP VPN
  • High Tech εξοπλισμό με δωρεάν εγκατάσταση & παραμετροποίηση
  • Managed Network Services για online παρακολούθηση και διαχείριση της διασύνδεσης & του εξοπλισμού σας
  • Service Level Agreement (SLA)
  • Συνεχή τεχνική υποστήριξη & διαχείριση βλαβών από τον τον Όμιλο ΟΤΕ

Και όλα αυτά με την αξιοπιστία και την εγγύηση τεχνογνωσίας του Ομίλου ΟΤΕ, χωρίς επιπλέον χρεώσεις!
Προς διευκόλυνσή σου, ακολουθεί σχεδιάγραμμα που απεικονίζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ολοκληρωμένη λύση, COSMOTE Business Telephony Internet / VPN με τη συμβολή εξοπλισμού CISCO.

Σημείωση:  Η υπηρεσία παρέχεται από την ΟΤΕ Α.Ε.