Επικοινωνήστε μαζί μας

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Γενικά

Οι Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας (ΥΠΑ) είναι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες παρέχονται επιπρόσθετα στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του βασικού δικτύου, συνήθως μέσω ειδικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Ο Όμιλος Εταιρειών  ΟΤΕ παρέχει τη δυνατότητα σε εταιρίες ή σε ιδιώτες, να επιλέξουν ανάμεσα σε μία μεγάλη γκάμα Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδίων και των πελατών τους. Οι ΥΠΑ περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες :

-       Σύντομοι Κωδικοί
-       Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Σύντομοι Κωδικοί

Οι Σύντομοι Κωδικοί είναι ολιγοψήφιοι αριθμοί κλήσης που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις, τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών και τους δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Δήμους, Οργανισμούς κλπ).

Λόγω των λίγων ψηφίων από τα οποία αποτελούνται, οι σύντομοι κωδικοί είναι  εύκολα αναγνωρίσιμοι από το καταναλωτικό κοινό, με αποτέλεσμα οι εταιρίες ή οι ιδιώτες που τους κατέχουν να πετυχαίνουν το στόχο τους, δηλαδή  συχνότητα χρήσης.

Οι Σύντομοι Κωδικοί εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που δίνει το Νοήμον Δίκτυο του ΟΤΕ, παρέχοντας  πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες και συγκεκριμένα:

  • Τη δυνατότητα δρομολόγησης των κλήσεων προς το Σύντομο Κωδικό, βάσει της γεωγραφικής προέλευσης (origindependentrouting) ή της ώρας πραγματοποίησης των εν λόγω κλήσεων (timedependentrouting).
  • Τη δυνατότητα εφαρμογής αυτοματοποιημένου εισαγωγικού μενού επιλογών από τον τελικό χρήστη (λειτουργία IVR).
  • Μηχανισμός αναμονής κλήσεων (call queuing).
  • Μηχανισμός ελέγχου και κατανομής των κλήσεων

Ο Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ παρέχει επίσης ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες εξυπηρέτησης κλήσεων end2end, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, από τηλεφωνικά κέντρα στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό, που διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση με στόχο την παροχή υπηρεσιών με τη μέγιστη ποιότητα.

Οι Σύντομοι Κωδικοί έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούνται σε :

·   Ένα Νομό και να δέχονται κλήσεις πανελλαδικά
·   Ένα ή περισσότερους Νομούς και να δέχονται κλήσεις μέσα στα όρια του κάθε Νομού.

Η χρέωση των τελικών χρηστών, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, για κλήσεις προς Σύντομους Κωδικούς κανονικής χρέωσης, είναι μη αυξημένη και γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε τιμολόγια του Παρόχου της τηλεφωνικής τους σύνδεσης.

Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης, σχετίζονται με την  οπτική / ηχητική μετάδοση μαγνητοφωνημένων ή μη πληροφοριών και μηνυμάτων και προσδίδουν πρόσθετη αξία τόσο στους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών όσο και στους Παρόχους αυτών.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, η πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες γίνεται μέσω των παρακάτω αριθμοσειρών και έχουν αυξημένη χρέωση για τους τελικούς χρήστες:

·       901xxxxxxx
·       909xxx xxxx
·       806 xxx xxxx
·       812 xxx xxxx
·       825 xxx xxxx
·       850 xxx xxxx
·       875 xxx xxxx
·       14xxx
·       190-195xx, 198(0-5)x και 54xxx

Οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες :

AUDIOTEX-PRS-Υπηρεσίες 14xxx Τρίτων
Οι υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης  (Audiotex – Premium Rate Services – Υπηρεσίες 14xxx Τρίτων) είναι υπηρεσίες που προσφέρουν εταιρίες ή ιδιώτες στους καταναλωτές ώστε να επικοινωνούν με βάσεις γνώσεων, στοιχείων, δεδομένων, πληροφοριών ή άλλης φύσης υπηρεσιών. Οι εταιρίες ή οι ιδιώτες μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης μέσω συνεργασίας με τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ στους συνδρομητές όλων των δικτύων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν τη σχετική άδεια από την ΕΕΤΤ.

Η παροχή των υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης στους καταναλωτές γίνεται με πρόσθετη χρέωση.

Televoting
Η υπηρεσία Televoting-IN δίνει τη δυνατότητα σε εταιρίες και ιδιώτες να διεξάγουν τηλεψηφοφορίες, έρευνες, δημοσκοπήσεις κ.λ.π.

Κύριο πλεονέκτημα της εν λόγω υπηρεσίας είναι ότι μπορεί να καταγράψει μεγάλο όγκο τηλεφωνικών κλήσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και τα αποτελέσματα να γίνουν άμεσα γνωστά.

Health Management System (HMS)
Mε την υπηρεσία Health Management System, προσφέρεται η δυνατότητα σε φορείς Υπηρεσιών Υγείας να έχουν κεντρικό έλεγχο και διαχείριση των ραντεβού τους (πρωινά& απογευματινά) μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος, καθώς και να αξιοποιήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο αποτελεσματικής  Διοίκησης (Business Intelligence, reporting & MIS tools).

Κύρια πλεονεκτήματα :

  • Εξυπηρέτηση 24/7/365 μέσω φωνητικού αυτοματοποιημένου συστήματος
  • Υποστήριξη από Call Center στις περιπτώσεις μη αποτελεσματικής αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης
  • Μεγάλος Όγκος Κλήσεων
  • Μηδενικός χρόνος αναμονής
  • Πλήθος στατιστικών & αναφορών πολλαπλών επιπέδων