Επικοινωνήστε μαζί μας

Business Τηλεφωνική Γραμμή με 30 κανάλια Φωνής

Γενικά

Αν οι ανάγκες της επιχείρησής σου για σταθερή τηλεφωνία είναι αυξημένες, τότε έχεις τη δυνατότητα να εξασφαλίσεις 30 κανάλια επικοινωνίας με μία μόνο σύνδεση! Η Business Τηλεφωνική Γραμμή με 30 κανάλια Φωνής μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες προσφέροντας υψηλή ταχύτητα, ποιότητα, αξιοπιστία και μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων όπως:

  • 30 γραμμές ταυτόχρονης επικοινωνίας
  • Δυνατότητα σύνδεσης ενός τηλεφωνικού κέντρου που μπορεί να καλείται με 300 διαφορετικούς αριθμούς
  • Οι συσκευές που συνδέονται στο κέντρο μπορούν να κληθούν απ' ευθείας χωρίς τη μεσολάβηση τηλεφωνήτριας
  • Διασύνδεση τοπικών δικτύων και ευρείας ζώνης H/Y (WAN, LAN) μέσω router ISDN
  • Υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας μέχρι και 2Mb/s
  • Μεταφορά εικόνας και ήχου υψηλής πιστότητας
  • Δυνατότητα διασύνδεσης & συμβατότητας με άλλα δίκτυα όπως Internet, OTE HELLASPAC, Δημόσιο  Επιλεγόμενο Τηλεφωνικό Δίκτυο (PSTN)
  • Πρόσβαση στο Internet σε υψηλές ταχύτητες που ξεκινούν από τα 64kb/s και εξαρτώνται από τις δυνατότητες του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Provider)
  • Τεχνική Υποστήριξη στην Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής και Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818

Η Business Τηλεφωνική Γραμμή με 30 κανάλια Φωνής παρέχει 30 Κανάλια B με ταχύτητα 64kbit/s το καθένα (μέσω των οποίων πραγματοποιούνται 30 ισάριθμες ταυτόχρονες επικοινωνίες) και 1 Κανάλι D με ταχύτητα 64kbit/s (μέσω του οποίου παρέχεται η σηματοδοσία της γραμμής).

Σημείωση:  Η υπηρεσία παρέχεται από την ΟΤΕ Α.Ε.